2018/06 – Woonwijk De Porre, Gentbrugge

Voor de realisatie van een woonontwikkeling op de site van de voormalige katoenweverij en spinnerij E. De Porre in Gentbrugge is sogent op zoek naar een private partner.

De fabriekssite heeft in de laatste jaren een grondige transformatie ondergaan met de realisatie van het wijkpark en het wijkcentrum De Porre en de uitbreiding van de basisschool De Sportschool.

De nieuwe woonontwikkeling is de laatste fase van de omvorming van de voormalige industriële site.

De private partner zal instaan voor het ontwerp, de financiering, de realisatie en de uitgifte van de private ontwikkeling onder de publieke last van het uitvoeren van publieke omgevingswerken aan het (toekomstig) openbaar domein.

Deze opdracht is een opdracht voor werken in de zin van art. 2, 18° van de Wet Overheidsopdrachten.

Uiterste datum voor het indienen van een kandidaatstelling is 25 juni 2018 om 12u00.

De Selectieleidraad kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Anna Barborini
anna.barborini@sogent.be
09 269 69 55