Bestek 2017/22: Wegenis- en rioleringswerken voor de herinrichting van de UCO-site (Fase 2).

Sogent lanceert een overheidsopdracht voor het uitvoeren van werken, met name het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken voor de herinrichting van de UCO-site (Fase 2).

De opdracht omvat de 2e fase van de aanleg van infrastructuur op de UCO-site. Binnen een 1e fase werd reeds riolering en wegenis aangelegd, waarop in de 2e fase dient te worden aangesloten.

Deze 2e fase omvat vooral de aanleg van een DWA-stelsel met als doel de uitdienstneming van een tijdelijk DWA-pompstation, de aanleg van een RWA-stelsel voor de afvoer en buffering van afwatering van de nieuwe aan te leggen wegenis en de aanleg van de nieuwe hoofdontsluiting vanaf de Gaardeniersweg naar de reeds in fase 1 gerealiseerde infrastructuur.

De opdracht is niet opgedeeld in percelen.

Uiterste indieningsdatum van de offertes is 18 januari 2018 om 11u00. Er kan enkel elektronisch ingediend worden.

De oproep met bijlagen kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Anna Barborini
anna.barborini@sogent.be
09 269 69 55