BESTEK 2018/03: INVFAC Kantienberg – Studie waterdicht maken van een historische kelder – aanstellen studiebureau

Sogent lanceert een overheidsopdracht voor het uitvoeren voor diensten.

Sinds de heraanleg van de Kantienberg is de kelder van het pand gelegen aan de Kantienberg 9 (beter gekend als het Geuzenhuis) onderhevig aan hevige waterinsijpeling bij neerslag. Het betreft een historische kelder en er dient voorkomen te worden dat verdere schade optreedt. Hiertoe dient de keldermuur aan de zijde van de Kantienberg waterdicht te worden gemaakt.

De uit te voeren diensten betreffen het onderzoeken van de mogelijkheden om deze waterdichting te bewerkstelligen. Na het voorstellen van de verschillende mogelijkheden met de afweging van de voor- en nadelen van elke methode, zal door het opdrachtgevend bestuur, in samenspraak met het studiebureau, één methode gekozen worden. De gekozen methode zal door het studiebureau volledig uitgewerkt worden. De nodige plannen worden voorzien, een stedenbouwkundige aanvraag wordt, indien nodig, ingediend, een uitvoeringsbestek wordt opgesteld en de nodige werken worden afgestemd met alle belanghebbenden (Stad Gent, Eandis, Farys, Telenet, buurt, …). De inschrijver zal een beoordeling maken van de offertes voor uitvoering en het opdrachtgevend bestuur adviseren voor de selectie van de uitvoerder. De coördinatie en opvolging van de werken behoort eveneens tot de opdracht.

De opdracht vangt aan met het bevel van aanvang en eindigt met de definitieve oplevering van de werken. Deze periode wordt vastgelegd op 711 kalenderdagen.

Deze opdracht omvat één perceel.

Uiterste indieningsdatum van de offertes is 25 mei 2018 om 11u00. Er kan enkel elektronisch ingediend worden.

Contactpersoon: 
Wim Bollein
wim.bollein@sogent.be
09 269 69 83