Bestek 2018/04 - Slopen van gebouwdelen van de voormalige Meibloem Bowling alsook van de oude meubelfabriek

Sogent lanceert een overheidsopdracht voor werken.

De uit te voeren werken betreffen het slopen van gebouwdelen van de voormalige Meibloem Bowling alsook delen van de oude Meubelfabriek.

Voorafgaandelijk aan de sloop dient het gebouw leeg gemaakt te worden. De sloop behelst eveneens het verwijderen van alle verhardingen en ondergrondse structuren. Alle afbraakmaterialen dienen vervolgens op een correcte manier worden afgevoerd en verwerkt. Het terrein wordt na de sloop genivelleerd en ingezaaid.

Timing aanvang uitvoering werken: zomer 2018.

De plaatsing van deze opdracht gebeurt via Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met Voorafgaande Bekendmaking conform artikel 41 van de Wet Overheidsopdrachten.

Deze opdracht omvat één perceel.

Uiterste indieningsdatum van de offertes is 18 juni 2018 om 10u00. Er kan enkel elektronisch ingediend worden.

Alle nodige informatie kan u terugvinden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Lieve De Reghel
lieve.dereghel@sogent.be
092696902