Ontwerp en implementatie van een duurzame energiestrategie op Eiland Zwijnaarde

Met het oog op de realisatie van een duurzame energiestrategie wil de NV Eiland Zwijnaarde onderzoeken hoe ‘the best available en economisch haalbare technieken’ worden geïmplementeerd op elk moment in de verschillende ontwikkelingsfasen (oprichting, ontwikkeling, exploitatie).

De opdracht omvat verschillende geïntegreerde deelopdrachten die al dan niet parallel kunnen worden opgestart:

  • deelopdracht 1: haalbaarheidsstudie en vergunningsaanvraag windturbine;
  • deelopdracht 2: uitwerken van een algemene energiestrategie;
  • deelopdracht 3: opmaak van een business- en exploitatiemodel met oog op het realiseren van een PPS om uitvoering te geven aan een duurzame energiestrategie.

Inschrijven kan tot  en met 19 april 2018 tot 15u. Zie voorwaarden in het bestek. 

U kan het bestek gratis downloaden na registratie.

Contactpersoon: 
Mieke Gevaert
mieke.gevaert@sogent.be
09 269 69 34