Oproep: inclusief woonproject in de Ecowijk Gantoise

Sogent lanceert een oproep naar geïnteresseerde bewoners, organisaties en verengingen die binnen Ecowijk Gantoise aan een inclusief woonproject wensen deel te nemen. Dit betreft een invulling van maximum 20 woonentiteiten.

Inclusief wonen is een woonformule voor mensen met een beperking die zelfstandig kunnen wonen met de steun van ofwel familieleden ofwel professionele hulp. De inclusieve woningen zijn aangepast aan de behoeften van de bewoners en maken deel uit van een gewone woonwijk en niet van een gespecialiseerde instelling. De personen met een beperking kunnen zo hun leven zelf organiseren en maken echt deel uit van de samenleving.

Hierbij richt sogent zich tot meerderjarige personen die ofwel zijn ingeschreven bij het VAPH of tot mensen waarvan er een vermoeden is van een beperking.

De geselecteerde voorstellen uit deze oproep zullen worden overgemaakt aan een door sogent nog aan te stellen Private Partner, waarmee finaal een samenwerking zal worden aangegaan.

Voorstellen voor de 1ste Fase kunnen ingediend worden uiterlijk tot en met vrijdag 1 december 2017 om 12.00 uur.

Vanaf 30 oktober 2017 vindt u hier ook het gereviseerde kandidaatstellingsformulier en een leidraad voor de opmaak van de, bij het kandidaatstellingsformulier verplicht toe te voegen, beschrijvende nota.

De oproep kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website. 

Contactpersoon: 
Lieve De Reghel
lieve.dereghel@sogent.be
09 269 69 02