Oproep tot vestiging onderwijsinstellingen Dok Zuid

Sogent lanceert een bevraging van de onderwijsinstellingen in Gent, waarbij geïnteresseerden uitgenodigd worden om een voorstel van onderwijscampus aan Dok Zuid in te dienen.

De bedoeling is dat sogent met de Geselecteerde Onderwijsinstelling uiteindelijk een Samenwerkingsovereenkomst afsluit om gezamenlijk een traject te doorlopen, ter realisatie van een gemengd stedelijk project, bestaande uit een onderwijscampus, collectieve studentenhuisvesting en een woonproject.

De snelle bevolkingsgroei, de nood aan betaalbare en kwalitatieve woningen, de veranderende gezinssamenstellingen, de nood aan kwalitatief en vooruitstrevend onderwijs en de nood aan kwalitatieve studentenhuisvesting betekenen een uitdaging voor de stad. Er is nood aan nieuwe ruimtelijke en programmatorische oplossingen die op een duurzame én vernieuwbare manier de voordelen van een stedelijke omgeving combineren.

De Stad Gent heeft een Beleidsnota Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 2014-2019, waarin een aantal krijtlijnen vermeld staan voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs voor de stad.

De Stad Gent en sogent wensen de stedelijke uitdagingen zoals beschreven in deze Beleidsnota aan te gaan en te concretiseren in deelproject Dok Zuid, een deel van de Oude Dokken. Sogent wenst langs Dok Zuid een nieuw gemengd stedelijk project te realiseren voor zowel onderwijs, collectieve studentenhuisvesting als wonen. Binnen dit project zal ook aandacht besteed worden aan collectieve energie, duurzaamheid, en autoluw wonen en werken.

Vooraleer het project ruimtelijk zal worden uitgewerkt, wenst sogent eerst een marktbevraging te lanceren bij de onderwijsinstellingen die op Dok Zuid aan een dergelijk project wensen mee te werken. Dit document werd opgemaakt om deelnemers een beeld te geven van de mogelijkheden van de site en de verbintenissen die het voorwerp uitmaken van deze oproep.

Uiterste indieningsdatum van de offertes is 25 januari 2018 om 11u00.

De bevraging met bijlagen kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Sofie Van Ginderachter
sofie.vanginderachter@sogent.be
09 269 69 59