Rectificatie 1: Selectiedossier Woonwijk De Porre

Verschillende vragen bereikten sogent in het kader van het 'Selectiedossier woonwijk De Porre'.

Het leek opportuun vragen met antwoorden te publiceren in deze rectificatie.

U kunt de documenten horend bij deze rectificatie hier downloaden na éénmalige registratie.

Contactpersoon: 
Anna Barborini
anna.barborini@sogent.be
09 269 69 55