Selectiedossier woonwijk De Porre

Voor de realisatie van een woonontwikkeling op de site van de voormalige katoenweverij en spinnerij E. De Porre in Gentbrugge is sogent op zoek naar een private partner.

Situering

De fabriekssite heeft in de laatste jaren een grondige transformatie ondergaan met de realisatie van het wijkpark en het wijkcentrum De Porre en de uitbreiding van de basisschool De Sportschool.

De nieuwe woonontwikkeling is de laatste fase van de omvorming van de voormalige industriële site.

Opdracht

De private partner zal instaan voor het ontwerp, de financiering, de realisatie en de uitgifte van de private woonontwikkeling onder de publieke last van het uitvoeren van publieke omgevingswerken aan het (toekomstig) openbaar domein.

De procedure voor het project wordt niet beschouwd als een overheidsopdracht in de zin van de reglementering op de overheidsopdrachten. De procedure bestaat uit drie fasen. Het selectiedossier heeft enkel en alleen betrekking op de eerste fase, de selectiefase.

Kandidaatstelling

Uiterste datum voor het indienen van een kandidaatstelling is 30 juni 2017 om 11u00.

Mogen wij u verzoeken uw eventuele vragen omtrent het selectiedossier te stellen vóór 16 juni 2017, teneinde ons de mogelijkheid te bieden tijdig te kunnen antwoorden.

Het selectiedossier kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Anna Barborini
anna.barborini@sogent.be
09 269 69 55