Slopen van een alleenstaand pand

Sogent lanceert een overheidsopdracht voor het uitvoeren van werken.

De uit te voeren werken betreffen het slopen van een alleenstaand pand gelegen aan de Wasstraat 27 te Gent. Voorafgaandelijk aan de sloop dient het gebouw leeg gemaakt te worden. De sloop behelst eveneens het verwijderen van alle verhardingen en ondergrondse structuren. Alle afbraakmaterialen dienen vervolgens op een correcte manier worden afgevoerd en verwerkt. Het terrein wordt na de sloop genivelleerd en ingezaaid.

Deze opdracht omvat één perceel.

Uiterste indieningsdatum van de offertes is 27 oktober 2017 om 11u00. Er kan enkel elektronisch ingediend worden.

De oproep met bijlagen kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Wim Bollein
wim.bollein@sogent.be
09 269 69 83