• Visualisatie van Ecowijk Ganoise op basis van het inrichtingplan, ontwerp (c) BUUR
  • Visualisatie van Ecowijk Gantoise op basis van het inrichtingsplan, ontwerp (c) BUUR
  • Luchtfoto van de projectsite, met het Ottenstadion en de hockey- en tennisvelden nog aanwezig.
  • Voetbal op de site
  • Het Ottenstadion voor de sloop, foto (c) sogent
  • Het Ottenstadion tijdens de sloop, foto (c) sogent
  • Het Ottenstadion tijdens de sloop, foto (c) sogent

Ecowijk Gantoise

In Gentbrugge maken de terreinen van het voormalige Ottenstadion en de tennis- en hockeyclub La Gantoise plaats voor een nieuwe, kindvriendelijke woonwijk met wijkpark. Sogent ontwikkelt er samen met private ontwikkelaar Ecowijk nv de nieuwe woonwijk Ecowijk Gantoise. Het wordt een voorbeeldwijk op vlak van energie en woontypologie.

Sport maakt plaats voor wonen

In Gentbrugge, aan de Bruiloftstraat, bevond zich tot enkele jaren geleden het Jules Ottenstadion. Hier had voetbalclub KAA Gent haar sportieve stek. In 2000 ging de voetbalclub, samen met de Stad Gent, op zoek naar een nieuwe plek voor een moderne voetbaltempel. Het Ottenstadion was namelijk verouderd en te klein geworden. Ook het feit dat het stadion middenin een woonbuurt lag, was - gezien de noodzaak tot uitbreiding - niet langer ideaal. De Stad Gent kocht het Ottenstadion en vond voor de club een nieuwe locatie. In 2013 kon KAA Gent het nieuwe voetbalseizoen starten in een gloednieuw stadion; de Ghelamco Arena. Na de verhuis van de voetbalclub uit het Ottenstadion, kon sogent in opdracht van de Stad, overgaan tot de sloop van de oude voetbaltempel.

Ook de hockey- en tennisclub La Gantoise, gevestigd naast het Jules Ottenstadion in de Tennisstraat, kondigde haar verhuis aan. La Gantoise sloot een akkoord met projectontwikkelaar Ecowijk voor de verkoop van haar gronden. La Gantoise verhuist naar een nieuwe site aan de Noorderlaan.

Door het vertrek van de sportclubs, kwam er in Gentbrugge een gebied van ongeveer 5 hectare vrij. Sogent en Ecowijk nv ontwikkelen elk hun deel van deze site tot een nieuwe woonwijk die de naam 'Ecowijk Gantoise' kreeg.

Ambitieuze plannen

Zowel sogent als projectontwikkelaar Ecowijk zullen elk op hun gronden woningen laten bouwen. Om zeker te zijn dat er een integrale en kwalitatieve visie voor de wijk ontwikkeld wordt, werkten de partners samen aan een inrichtingsplan dat als basis dient voor de verkavelingsvergunning. Voor de opmaak van dat plan stelden ze het studiebureau BUUR aan.

Het plan getuigt van de doelstelling om van de wijk een echte ‘ecowijk’ te maken. De ambities op het gebied van energie, woontypologie, mobiliteit, groenvoorziening en kindvriendelijkheid zijn dan ook groot.

Ecowijk Gantoise zal plaats bieden aan een driehonderdtal woningen. Naast de klassieke grondgebonden woningen (woningen die rechtstreeks toegankelijk zijn vanop het straatniveau), zullen er ook appartementen met een tot vier slaapkamers aangeboden worden. Alle woningen worden voorzien van een eigen terras, een eigen private tuin of een gemeenschappelijke groenzone. Op het deel van sogent wordt onderzocht of er ook cohousing, zorgwoningen en/of assistentiewoningen mogelijk zijn. Op dit deel zal ook een belangrijk aandeel budgetwoningen gerealiseerd worden.

De ambitie is om een modelwijk voor de 21ste eeuw te bouwen, met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk. Dat vergt een brede aanpak op meerdere fronten. De CO2-uitstoot wordt geminimaliseerd, hernieuwbare energie wordt lokaal opgewekt en water wordt waar mogelijk hergebruikt. Voor elk aspect van de ontwikkeling wordt gezocht naar de meest duurzame aanpak, zonder dat die de betaalbaarheid van de woningen in het gedrang brengt.

Centraal in de wijk komt een wijkpark van ruim een hectare dat publiek toegankelijk zal zijn. Zowel de bewoners als de ruimte buurt zullen hiervan kunnen genieten. Het wijkpark speelt ook een belangrijke rol in het ecologisch, klimaatbestendig verhaal van de wijk. Er komt een centrale waterpartij die bijvoorbeeld heel zware regenval kan bufferen. Zo zijn de bewoners ook verzekerd van een overstromingsveilige woning op lange termijn.

De meer dan 150 jaar sportgeschiedenis van de site krijgt een plaats in het ontwerp van het wijkpark. Er komen verschillende speelse referenties naar dat rijke verleden. Zo krijgt de middenstip van het voormalige voetbalveld een centrale plek in het park en wordt de centrale as die zich een weg doorheen de wijk baant, uitgewerkt als atletiekpiste met sport-, spel- en rustplekken. Er komt ook een tennismuur en een hockeyhoek. Het wijkpark wordt voor kinderen een uitgelezen plek om zich op een sportieve manier uit te leven.

Timing

Op 8 februari 2017 dienden de ontwikkelaars samen de aanvraag tot verkavelingsvergunning in, alsook een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het toekomstig openbaar domein. Het Gentse college van burgemeester en schepenen verleende de verkavelingsvergunning op 13 juli 2017, weliswaar met voorwaarden.

Voor de aanleg van het park moeten de ontwikkelaars eerst nog hun stedenbouwkundige vergunningsaanvraag bijstellen. Van zodra die is goedgekeurd, kan het stadsontwikkelingsbedrijf met de aanleg van het wijkpark beginnen.

De stedenbouwkundige vergunningen voor de woningen kunnen pas verleend worden na de stedenbouwkundige vergunning voor het toekomstig openbaar domein. De partners zullen elk afzonderlijk instaan voor de realisatie van de woningen op hun deel.

Sogent is momenteel op zoek naar een private partner die de woningen op de terreinen van het voormalige Ottenstadion zal realiseren. De verkoop van de woningen op het deel sogent is nog niet gestart. Op dat deel zal, naast een aandeel marktconforme woningen, ook een aanzienlijk aantal budgetwoningen gerealiseerd worden.

Op het deel van de private partner kunnen de bouwwerken starten eens tennis- en hockeyclub Gantoise is verhuisd naar de Noorderlaan. Die verhuis zal gefaseerd gebeuren: de hockeyclub in september en later de tennisclub. Ecowijk wenst de bouw van de eerste woningen op het hockeydeel aan de Van Laethemstraat in 2018 aan te vatten.

Architect
buur - bureau voor urbanisme
Samenwerking
Stad Gent - Ecowijk nv
Adres
Bruiloftstraat
9050 Gentbrugge
België
Status
In voorbereiding
Ligging
Nieuws
Inclusief wonen voor bewoners met beperking in Ecowijk GantoiseLees meer
Vergunning met voorwaarden voor Ecowijk GantoiseLees meer
Plannen voor Ecowijk Gantoise uit de doekenLees meer