• Visualisatie van Ecowijk Ganoise op basis van het inrichtingplan, ontwerp (c) BUUR
  • Visualisatie van Ecowijk Gantoise op basis van het inrichtingsplan, ontwerp (c) BUUR
  • Luchtfoto van de projectsite, met het Ottenstadion en de hockey- en tennisvelden nog aanwezig.
  • Voetbal op de site
  • Het Ottenstadion voor de sloop, foto (c) sogent
  • Het Ottenstadion tijdens de sloop, foto (c) sogent
  • Het Ottenstadion tijdens de sloop, foto (c) sogent

Ecowijk Gantoise

In Gentbrugge maken de terreinen van het voormalige Ottenstadion en de tennis- en hockeyclub La Gantoise plaats voor een nieuwe, kindvriendelijke woonwijk met wijkpark. Sogent ontwikkelt er samen met private ontwikkelaar Ecowijk nv de nieuwe woonwijk Ecowijk Gantoise. Het wordt een voorbeeldwijk op vlak van energie en woontypologie.

Sport maakt plaats voor wonen

In Gentbrugge, aan de Bruiloftstraat, bevond zich tot enkele jaren geleden het Jules Ottenstadion. Hier had voetbalclub KAA Gent haar sportieve stek. In 2000 ging de voetbalclub, samen met de Stad Gent, op zoek naar een nieuwe plek voor een moderne voetbaltempel. Het Ottenstadion was namelijk verouderd en te klein geworden. Ook het feit dat het stadion middenin een woonbuurt lag, was - gezien de noodzaak tot uitbreiding - niet langer ideaal. De Stad Gent kocht het Ottenstadion en vond voor de club een nieuwe locatie. In 2013 kon KAA Gent het nieuwe voetbalseizoen starten in een gloednieuw stadion; de Ghelamco Arena. Na de verhuis van de voetbalclub uit het Ottenstadion, kon sogent in opdracht van de Stad, overgaan tot de sloop van de oude voetbaltempel.

Ook de hockey- en tennisclub La Gantoise, gevestigd naast het Jules Ottenstadion in de Tennisstraat, kondigde haar verhuis aan. La Gantoise sloot een akkoord met projectontwikkelaar Ecowijk voor de verkoop van haar gronden. La Gantoise verhuist naar een nieuwe site aan de Noorderlaan.

Door het vertrek van de sportclubs, kwam er in Gentbrugge een gebied van ongeveer 5 hectare vrij. Sogent en Ecowijk nv ontwikkelen elk hun deel van deze site tot een nieuwe woonwijk die de naam 'Ecowijk Gantoise' kreeg.

Ambitieuze plannen

Zowel sogent als projectontwikkelaar Ecowijk zullen elk op hun gronden woningen laten bouwen. Om zeker te zijn dat er een integrale en kwalitatieve visie voor de wijk ontwikkeld wordt, werkten de partners samen aan een inrichtingsplan dat als basis dient voor de verkavelingsvergunning. Voor de opmaak van dat plan stelden ze het studiebureau BUUR aan.

Het plan getuigt van de doelstelling om van de wijk een echte ‘ecowijk’ te maken. De ambities op het gebied van energie, woontypologie, mobiliteit, groenvoorziening en kindvriendelijkheid zijn dan ook groot.

Ecowijk Gantoise zal plaats bieden aan een driehonderdtal woningen. Naast de klassieke grondgebonden woningen (woningen die rechtstreeks toegankelijk zijn vanop het straatniveau), zullen er ook appartementen met een tot vier slaapkamers aangeboden worden. Alle woningen worden voorzien van een eigen terras, een eigen private tuin of een gemeenschappelijke groenzone. Op het deel van sogent wordt onderzocht of er ook cohousing, zorgwoningen en/of assistentiewoningen mogelijk zijn. Op dit deel zal ook een belangrijk aandeel budgetwoningen gerealiseerd worden.

De ambitie is om een modelwijk voor de 21ste eeuw te bouwen, met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk. Dat vergt een brede aanpak op meerdere fronten. De CO2-uitstoot wordt geminimaliseerd, hernieuwbare energie wordt lokaal opgewekt en water wordt waar mogelijk hergebruikt. Voor elk aspect van de ontwikkeling wordt gezocht naar de meest duurzame aanpak, zonder dat die de betaalbaarheid van de woningen in het gedrang brengt.

Centraal in de wijk komt een wijkpark van ruim een hectare dat publiek toegankelijk zal zijn. Zowel de bewoners als de ruimte buurt zullen hiervan kunnen genieten. Het wijkpark speelt ook een belangrijke rol in het ecologisch, klimaatbestendig verhaal van de wijk. Er komt een centrale waterpartij die bijvoorbeeld heel zware regenval kan bufferen. Zo zijn de bewoners ook verzekerd van een overstromingsveilige woning op lange termijn.

De meer dan 150 jaar sportgeschiedenis van de site krijgt een plaats in het ontwerp van het wijkpark. Er komen verschillende speelse referenties naar dat rijke verleden. Zo krijgt de middenstip van het voormalige voetbalveld een centrale plek in het park en wordt de centrale as die zich een weg doorheen de wijk baant, uitgewerkt als atletiekpiste met sport-, spel- en rustplekken. Er komt ook een tennismuur en een hockeyhoek. Het wijkpark wordt voor kinderen een uitgelezen plek om zich op een sportieve manier uit te leven.

Timing

De partners vragen weldra samen de verkavelingsvergunning aan. Eens de aanvraag is goedgekeurd, kan het wijkpark aangelegd worden en kunnen de partners verder werken aan de uitwerking van de woningen. 

Op het deel van de private ontwikkelaar Ecowijk kunnen de bouwwerken starten eens tennis- en hockeyclub La Gantoise is verhuisd naar de Noorderlaan. Die verhuis zal gefaseerd gebeuren: de hockey- en later de tennisclub. Ecowijk nv wenst de bouw van de eerste woningen op het hockeydeel aan de Van Laethemstraat eind 2017 aan te vatten. Ecowijk nv is wel al begonnen met de commercialisatie van de woningen op haar gedeelte. Voor meer informatie over woningen op het deel van Ecowijk kunt u terecht op www.ecowijk.be.

Sogent gaat nu op zoek naar een private partner die de woningen op de terreinen van het voormalige Ottenstadion zal realiseren. De aanleg van het wijkpark, waarvan de start is voorzien in 2018, neemt sogent voor zijn rekening. De verkoop van de woningen op het deel sogent is nog niet gestart.

Openbaar onderzoek

Kort na het indienen van de verkavelingsvergunning met omgevingsaanleg start het openbaar onderzoek. Wie dat wenst, kan tijdens die periode officieel bezwaren en opmerkingen indienen.

Een eenvoudige versie van het inrichtinsplan kunt u hiernaast downloaden. De verkavelingsvergunning met omgevingsaanleg kunt u, na indiening, inkijken bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1 – 3e verdieping, tel. 09 266 79 50, e-mail loketsod@stad.gent. Opeen op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur, dinsdag op afspraak tussen 16.30 en 19 uur. Gesloten op donderdag en zaterdag.
 
Opmerkingen en bezwaren indienen kan op drie manieren:
  1. Door een brief te richten aan het college van burgemeester en schepenen: p.a. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
  2. Door een mail te sturen naar loketsod@stad.gent
  3. Door opmerkingen of schriftelijke bezwaren af te geven aan het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein (gegevens zie hierboven), tegen ontvangstbewijs.
Architect
buur - bureau voor urbanisme
Samenwerking
Stad Gent - Ecowijk nv
Adres
Bruiloftstraat
9050 Gentbrugge
België
Status
In voorbereiding
Ligging
Nieuws
Plannen voor Ecowijk Gantoise uit de doekenLees meer