• Paddenhoek, voor de renovatie, foto (c) Jef Geldof
  • Paddenhoek, voor de renovatie, foto (c) Jef Geldof
  • Paddenhoek, voor de renovatie, foto (c) Jef Geldof
  • Paddenhoek, voor de renovatie, foto (c) Jef Geldof
  • Paddenhoek, voor de renovatie, foto (c) Jef Geldof
  • De achterbouw in tijdelijk gebruik door NUCLEO vzw, foto (c) Eveliene Deraedt
  • De achterbouw in tijdelijk gebruik door NUCLEO vzw, foto (c) Eveliene Deraedt
  • De achterbouw in tijdelijk gebruik door NUCLEO vzw, foto (c) Eveliene Deraedt
  • De achterbouw in tijdelijk gebruik door NUCLEO vzw, foto (c) Eveliene Deraedt

Paddenhoek

In de Paddenhoek, in het centrum van Gent, staat sogent in voor de herbestemming van een voormalig overheidsgebouw tot campus voor de afdeling Pop en Jazz van de Hogeschool Gent.

Een conciërgewoning en een achterbouw

In 2011 werd sogent eigenaar van het complex van de voormalige Bank van de Arbeid in de Voldersstraat. Het stadsontwikkelingsbedrijf renoveerde het monument tot een hedendaagse kantoorruimte. Sinds de zomer van 2013 mag sogent het oude bankgebouw met gepaste trots haar werkplek noemen.

Hoewel de neoclassicistische gevel het niet doet vermoeden, bestaat het gebouw eigenlijk uit drie verschillende panden; de eigenlijke bank, de directeurswoning en de conciërgewoning die zich in de Paddenhoek bevindt. De kantoorruimtes van sogent beperken zich tot het bank- en directeursgedeelte. De voormalige conciërgewoning hoort daar niet bij.

Ook het imposante gebouw dat aansluit op de conciërgewoning van de Bank van de Arbeid, behoort tot het eigendom van het stadsontwikkelingsbedrijf. Maar net als het conciërgebouw, maakt deze achterbouw geen deel uit van de werkplek van sogent. Vermoedelijk gebouwd aan het begin van de jaren 1960, deed het pand een tijdlang dienst als werkplek voor de overheid voor de registratie van belastingen. Ook de provincie Oost-Vlaanderen was gedurende enkele jaren eigenaar en gebruikte het gebouw als schoolgebouw en vervolgens als loket tot het einde van de zomer van 2013.

Tijdelijke invulling

Na het vertrek van de provincie uit de achterbouw, maakte sogent - in afwachting van een definitievere herbestemming - werk van tijdelijke invulling. Met tijdelijke invulling slaat het stadsontwikkelingsbedrijf twee vliegen in één klap. Enerzijds wordt het gebouw behoed voor leegstand en mogelijks snellere aftakeling of vandalisme. Anderzijds krijgen organisaties de kans om een gebouw voor een bepaalde periode te gebruiken.

In november 2013 nam NUCLEO haar intrek in de achterbouw. Vzw NUCLEO neemt in Gent verschillende gebouwen in gebruik en stelt ze ter beschikking van kunstenaars die er tijdelijk hun atelier in vestigen. In maart 2017 liep de periode van tijdelijke invulling af.

Een streepje muziek

Zowel de conciërgewoning als de achterbouw waren uitgeleefd en voldeden niet langer aan de hedendaagse normen en eisen op vlak van veiligheid, techniek, duurzaamheid en comfort. Een herbestemming en een grondige renovatie drongen zich op.

De gebouwen gaan een muzikale toekomst tegemoet. Sogent sloot een huurcontract af met de Hogeschool Gent die er haar opleiding Jazz en Pop wil onderbrengen. Om de achterbouw aan te passen aan die nieuwe bestemming wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de verwachtingen en eisen van de Hogeschool Gent om in het pand volwaardige les- en oefenlokalen onder te brengen.

Een grondige aanpak

De renovatie zal dan ook grondig zijn.

De oude conciërgewoning die grenst aan het gebouw, is inmiddels gesloopt en wordt vervangen door een volledig nieuw volume dat even hoog zal worden als de bestaande achterbouw.Op die manier wordt er naast de bestaande toegang een volwaardige tweede in- en uitgang gecreëerd, zoals de wetgeving het voorschrijft.

De achterbouw zelf wordt ook grondig aangepakt. Het pand wordt vooreerst gestript en voorzien van alle nieuwe technieken die voldoen aan de huidige normen. Toegankelijkheid is een belangrijk aandachtspunt. Er komen dan ook twee volwaardige in- en uitgangen en een lift zal de toegankelijkheid van elke verdieping garanderen. Uiteraard wordt er ook veel belang gehecht aan akoestiek. De diverse muziek- en oefenlokalen worden extra geïsoleerd. Hun vorm met schuine wanden moeten een optimale akoestiek toelaten. Ook alle glaspartijen worden vervangen door duurzame en akoestisch isolerende exemplaren. Een grote polyvalente ruimte zal de opleiding de kans geven om er voorstelling en openbare examens te organiseren. Er komen ook theorielokalen en opnamestudio’s. Verder wordt het programma aangevuld met sanitair, een EHBO-ruimte en een backstageruimte. 

Timing

Midden 2015 werd de ontwerpopdracht opgestart. De plannen werden goedgekeurd en op 3 maart 2016 werd de bouwvergunning verleend. In april 2017 startten de werkzaamheden, zodat Hogeschool Gent vanaf het schooljaar 2018-19 zijn intrek kan nemen in het vernieuwde pand.

Architect
Abetec
Samenwerking
Stad Gent - HoGent, afdeling Pop en Jazz
Adres
Paddenhoek 12
9000 Gent
België
Status
In uitvoering
Ligging