• Zicht op de kade en het woonproject Redersplein, ontwerp (c) BULK architecten
  • Schets van de nieuw aangelegde Albatrosstraat, ontwerp (c) BULK architecten

Redersplein

Op de kop van Meulestede komt een privaat woonproject. Sogent ontwikkelt er een 50-tal wooneenheden met eengezinswoningen in de Albatrosstraat en appartementen aan de waterkant. De nieuwe woonontwikkeling brengt ook een versnelde heraanleg van de straten, het plein, de kade en nieuwe groenzones met zich mee.

De kop van Meulestede is een unieke plek in het noorden van de stad waar de stad stopt en de haven begint. Het braakliggend terrein naast de Sint-Antonius Abtkerk is vroeger altijd bewoond geweest. Sinds de afbraak van de woningen in de jaren 70 wacht deze plek op een nieuwe invulling.

Het nieuwe project biedt de kans om woningen te realiseren en om de Meulestedekaai een kwalitatief groen elan te geven. Stad Gent grijpt het project aan om van het Redersplein met de Sint-Antonius Abtkerk opnieuw een ontmoetingsplaats te maken en om de Albatrosstraat en de Meeuwstraat versneld heraan te leggen. In deze heraanleg zoekt de Stad samen met bewoners naar een maximale groene invulling.

Verschillende woontypes

De woningen in het project Redersplein worden allemaal private woningen. Verderop in de wijk zijn de bouw van een Community Land Trust-project (een nieuwe vorm van betaalbaar wonen waarbij bewoners eigenaar worden van een huis zonder de grond), assistentieflats van het OCMW en sociale woningen in voorbereiding.

Het architectenbureau BULK architecten ontwerpt de woningen voor het Redersplein. Het bureau was al eerder betrokken bij het Masterplan Meulestede Noord dat in 2014 werd opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Bouwmeester. Het Masterplan was een denkoefening over waar en hoe verschillende woontypes in Meulestede kunnen gebouwd worden en wat dit betekent voor de inrichting van groenzones en straten. Sindsdien is dit plan sterk gewijzigd op basis van feedback van de buurt en stadsdiensten.

De eengezinswoningen komen in de Albatrosstraat tegenover de bestaande woningen. De woningen zullen minstens drie slaapkamers hebben. De appartementen, in het andere deel van het nieuwe bouwblok, krijgen zicht op het water en de kaai. Er komen één-, twee- en drieslaapkamerappartementen. In het binnengebied komen een gemeenschappelijke groene tuin en ruimte voor fietsenstallingen. De auto’s van de nieuwe bewoners kunnen terecht in een ondergrondse parking.

Op 11 september 2017 werd het project aan buurtbewoners en geïnteresseerden voorgesteld. De presentatie die toen werd gegeven kunt u in de kolom hiernaast downloaden.

Twee stadsontwikkelingsprojecten maken sprongen voorwaarts

Het woonproject komt nu in een stroomversnelling terecht dankzij een grondruil. In de Brugse Poort wachtten de voormalige Bowling ‘De Meilbloem’ en de aanpalende voormalige meubelfabriek ‘Pauwels-Vandenberghe’, eigendom van Adelaar Properties, op een nieuwe bestemming. Plannen om hier een woonontwikkeling te realiseren, konden niet verwezenlijkt worden.

Ontwikkelaar Adelaar Properties en sogent werken aan een ruilovereenkomst. Sogent wordt hierdoor eigenaar van de ‘Meibloemsite’ in de Brugse Poort. Hier kan het stadsontwikkelingsbedrijf een site met buurtgerichte functies en openbaar groen ontwikkelen, in een zeer dichtbebouwde buurt. In ruil kan Adelaar Properties de woonontwikkeling aan het Redersplein realiseren. Op die manier krijgen twee stadsontwikkelingsprojecten nieuwe, versnelde perspectieven op herbestemming.

Bewoners kunnen in het verdere traject mee nadenken over de heraanleg van de straten en pleinen en de inrichting van groenzones en de kaai. De heraanleg van het openbaar domein vormt een onderdeel van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen.

Architect
BULK Architecten
Samenwerking
Stad Gent - Adelaar Properties
Adres
Albatrosstraat
9000 Gent
België
Status
In voorbereiding
Ligging
Nieuws
Meibloemsite geeft zuurstof aan de Brugse PoortLees meer
Een nieuwe kop voor MeulestedeLees meer