Te koop
 • Goedingenstraat
 • Goedingenstraat

Tabs

Omschrijving

Bouwgrond in Afsnee

In opdracht van het OCMW van Gent gaat sogent over tot de verkoop van drie loten bouwgrond gelegen te Afsnee, Goedingenstraat. De verkoopprocedure 'bieden onder gesloten omslag' start op 7 augustus 2017. BESCHRIJVING

De loten zijn kadastraal gekend als Gent, 26ste afdeling Afsnee, sectie A

 • LOT 1 – Gent, 26ste afdeling, sectie A, nummer 6T2 met een
  gemeten oppervlakte van 2.187m² tegen een minimumprijs van 385.000,00 euro

 • LOT 2 – Gent, 26ste afdeling, sectie A, nummers 6V2 met een
  gemeten oppervlakte 2.175m² tegen een minimumprijs van 381.000,00 euro

 • LOT 3 – Gent, 26ste afdeling, sectie A, nummers 6W2 met een
  gemeten oppervlakte van 2.171m² tegen een minimumprijs van 380.000,00 euro

Verkavelingsvergunning werd verkregen op 22 oktober 2015 door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar met dossier kenmerk 5.00/44021/1885.1.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent liet per schrijven van 17 januari 2017 weten dat in toepassing van 4.2.16§2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, geen attest van verkoop percelen dient afgeleverd te worden aangezien er geen lasten werden opgelegd in de verkavelingsvergunning 2015 SDW 280/00.

De meest recente stedenbouwkundige bestemming van deze gronden in het gewestplan is woonpark en het volgens het BPA “Afsnee Zuid” zijn ze gedeeltelijk gelegen in een zone voor open bebouwing en gedeeltelijk in een zone voor woonpark.

INTERESSE?

Verkoopprocedure 'bieden onder gesloten omslag' start op 7 augustus 2017. INFORMATIE

T. 09 269 69 00

E. info@sogent.be

W. www.sogent.be

Kenmerken

Type: 
Bouwgrond
Adres: 
Goedingenstraat 72
9051 Afsnee
België
Hoeve in Nazarethontdek
Budgetwoningen DEKontdek
Hoeve in Eekloontdek