Te koop
  • Goedingenstraat
  • Goedingenstraat

Tabs

Omschrijving

Bouwgrond in Afsnee

In opdracht van het OCMW van Gent gaat sogent over tot de verkoop van drie loten bouwgrond gelegen te Afsnee, Goedingenstraat via de verkoopprocedure 'bieden onder gesloten omslag'.

BESCHRIJVING

De loten zijn kadastraal gekend als

  • LOT 1 – Gent, 26ste afdeling, sectie A, nummer 6T2 met een oppervlakte van 2.187 m² tegen een minimumprijs van 385.000,00 euro / VERKOCHT!
  • LOT 2 – Gent, 26ste afdeling, sectie A, nummers 6V2 met een oppervlakte van 2.175 m²   tegen een minimumprijs van 381.000,00 euro
  • LOT 3 – Gent, 26ste afdeling, sectie A, nummers 6W2 met een oppervlakte van 2.171 m² tegen een minimumprijs van 380.000,00 euro

Verkavelingsvergunning werd verkregen op 22 oktober 2015 door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar met dossier kenmerk 5.00/44021/1885.1.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent liet per schrijven van 17 januari 2017 weten dat in toepassing van 4.2.16§2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, geen attest van verkoop percelen dient afgeleverd te worden aangezien er geen lasten werden opgelegd in de verkavelingsvergunning 2015 SDW 280/00.

De meest recente stedenbouwkundige bestemming van deze gronden in het gewestplan is woonpark en het volgens het BPA “Afsnee Zuid” zijn ze gedeeltelijk gelegen in een zone voor open bebouwing en gedeeltelijk in een zone voor woonpark.

INTERESSE

Verkoopprocedure 'bieden onder gesloten omslag'. Meer informatie en de te volgen procedure kan u terug vinden in het verkoopdossier en de informatiebundel, zie documenten.

Uiterlijk indienen voor LOT 1 - 26 september 2017 / LOT 2 - 10 oktober 2017 / LOT 3 - 24 oktober 2017

INFORMATIE

T. 09 269 69 00

E. info@sogent.be

W. www.sogent.be

Kenmerken

Type: 
Bouwgrond
Adres: 
Goedingenstraat 72
9051 Afsnee
België
Hoeve in Melle (Gontrode)ontdek
Budgetwoningen Zeemanstuin Fase 3ontdek
Te herbouwen woning in Nazarethontdek