Te koop

Tabs

Omschrijving

Budgetwoningen DEK

In het nieuwe stadsdeel rond de Oude Dokken bouwt ontwikkelaar Schipperskaai Development in samenwerking met sogent een 400-tal nieuwe woningen met enkele buurt-ondersteunende functies en het nodige groen. 

Deze nieuwe buurt aan de oost-kade van het Handelsdok kreeg de naam ‘De Nieuwe Dokken' mee. Voor meer toelichting en beelden over deze nieuwe buurt, die uitkijkt over de kade en de skyline van Stad Gent en met zijn uiterst duurzame inslag, kan u terecht op www.denieuwedokken.be

Vanaf 29 mei 2017 worden in dit project 7 budgetwoningen van het type “bel-etage” in verkoop aangeboden. Deze woningen bevinden zich op het centrale bouwveld en maken deel uit van het gebouwen-ensemble “Dek”, dat in totaal 31 woningen telt. Op het centrale bouwveld staan naast het “Dek” ook de toren “Faar by Beel” en het “Stadsgebouw”, dat een school, een buurtsporthal, een kindercrèche en een naschoolse opvang zal huisvesten. 

De 31 woningen in het gebouwen-ensemble “Dek” zijn van diverse types:
* 18 woningen worden verkocht door de projectontwikkelaar op de vrije markt: denieuwedokken.be.
* 7 budgetwoningen worden verkocht door de projectontwikkelaar, onder toezicht van sogent mbt de procedures. Over deze units vindt u op deze pagina alle informatie.
* 6 sociale koopappartementen zijn momenteel nog niet in verkoop.

Wat zijn budgetwoningen

Sogent wil in de stadsontwikkelingsprojecten van zichzelf en haar partners betaalbaar wonen mogelijk maken voor iedere Gentenaar. Hiervoor worden in deze woonprojecten minimaal 20 % van de woningen te koop aangeboden als budgetwoning.

Een budgetwoning is een woning die wordt verkocht aan een geplafonneerd tarief. Deze woningen zijn toegankelijk voor kopers die voldoen aan bepaalde voorwaarden, met betrekking tot inkomen en gezinssituatie.

Voorwaarden voor de kandidaat-koper

Kandidaat-kopers die een budgetwoning willen aanschaffen, moeten aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:

    1. Uw (gezamenlijk) inkomen moet zich bevinden tussen bepaalde grenzen.

 • Het inkomensplafond is afhankelijk van het woningtype. Voor een woning met 3 slaapkamers geldt: max. gezamenlijk belastbaar inkomen: € 63.683,57 en min. gezamenlijk belastbaar inkomen: € 12.000
 • Per kind ten laste wordt deze grens verhoogd met €3.470,75

    2. De budgetwoning is uw enige eigendom

    3. De kandidaat-bewoner(s) vormt/en een gezin: u bent gehuwd, feitelijk of wettelijk samenwonend, al dan niet met kinderen ten laste of u bent alleenstaand met minstens 1 kind ten laste.

De details van de voorwaarden vindt u in bijlage 2: Verkoopsvoorwaarden.

Beschikbaarheid Budgetwoningen

In het project De Nieuwe Dokken worden er in het gebouw het Dek 7 budgetwoningen aangeboden. Deze woningen zijn van het type “bel-etage” woning, met een eigen voordeur op het maaiveld. Elke woning heeft 3 slaapkamers.

Al deze woningen voldoen aan de geldende stedenbouwkundige eisen, zijn voorbereid voor levensloop-bestendig wonen en passen zich in in de hoge duurzaamheidsambities van de hele ontwikkeling van De Nieuwe Dokken. 

Prijs

De 7 budgetwoningen zijn grondgebonden volledig instapklare woningen met 3 slaapkamers aan € 263.000*.

* deze prijzen zijn exclusief btw, registratierechten & bijkomende kosten

De prijslijst en plannen van deze budgetappartementen kan u terugvinden bovenaan onder het tabblad 'documenten'. 

Inschrijving

U kunt zich kandidaat stellen als koper door een volledig inschrijvingsdossier in te dienen. Uit het dossier moet blijken dat u effectief aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de aankoop van een budgetwoning.

Uw dossier bevat de volgende documenten die u terugvindt onder het tabblad 'documenten'. Deze documenten moeten allen ingevuld en/of ondertekend worden. 

 • inschrijvingsformulier
 • verkoopsvoorwaarden
 • verklaring huidige eigendomssituatie
 • vervreemding eigendom

Bovenstaande 4 documenten moeten aangevuld worden met de volgende bijlagen die u zelf toevoegt: 

 • Verplichte extra bijlagen:
  • Kopie ID
  • Attest gezinssamenstelling (attest via dienst bevolking)
  • Attest woonst met historiek (attest via dienst bevolking)
  • Kopieën 3 laatst gekende aanslagdocumenten
    
 • Bijlagen toe te voegen in voorkomend geval
  • Een ondertekende verklaring aangaande de verblijfsregeling van het kind/de kinderen: verklaring op eer ivm co-ouderschap / domiciliëring van het kind
  • Bewijs van mentale of fysieke beperking (66% - attest via RIZIV)
  • Bewijs dat de huidige woning volledig in een goedgekeurd onteigeningsplan ligt – attest van de onteigenende instantie

In het document 'verkoopsvoorwaarden' leest u meer in detail hoe u een dossier correct samenstelt.

Dossier indienen

Als kandidaat-koper dient u uw inschrijvingsdossier op papier en in tweevoud in bij de ontwikkelaar:

Schipperskaai Development cvba
Poortakkerstraat 94
9051 Gent Sint Denijs Westrem

U kunt uw dossier opsturen per post of ter plaatse afgeven (tussen 9 en 17u).

De ontwikkelaar, Schipperskaai Development, bezorgt u een document van goede ontvangst van uw dossier.

De inschrijvingsperiode loopt vanaf 29 mei 2017 tot en met 26 juni 2017. Op maandag 26 juni 2017 kunt u uw dossier indienen tot 17u. Dossiers met een poststempel van 26 juni 2017 worden nog in overweging genomen. Dossiers met een latere poststempel niet.

Bepalen van de rangorde

Alle dossiers die tijdens de inschrijvingsperiode worden ingediend, worden door Schipperskaai Development bezorgd aan sogent. Sogent beoordeelt alle dossiers op volledigheid en ontvankelijkheid. Als het inschrijvingsdossier correct en volledig is, ontvangt u hierover bericht.

Na afloop van de inschrijvingsperiode zal sogent een rangorde bepalen op basis van de toewijsprocedure. Er worden punten toegekend volgens de volgende criteria: 

   * Aantal kinderen ten laste
    * Domiciliëring in Gent
    * Alleenstaande ouder of niet
    * Mentale of fysieke beperking
    * Huidige woning (die u bezit of huurt) is voorwerp van onteigening
    * Wijkbinding

De volledige toewijsprocedure kunt u nalezen in het document 'Verkoopvoorwaarden'.

Mochten er meerdere kandidaten zijn dan beschikbare woningen, dan zal de koper met de hoogte rangorde als eerste een keuze mogen maken. De kandidaten worden van hun rangorde op de hoogte gebracht door sogent.

Tijdens deze procedure, geldt niet het principe ‘eerst komt eerst maalt’, maar wel de inhoud van het dossier. Het maakt met andere woorden niet uit hoe snel u het dossier indient, zolang u dat binnen de inschrijvingsperiode doet.

Interesse?

Voor vragen in verband met de budgetwoningen in De Nieuwe Dokken kunt u terecht bij de ontwikkelaar, Schipperskaai Development. Dit betreft alle vragen over bijvoorbeeld de locatie, de site, de plannen, de context, de architect, de andere gebouwen of functies op deze site, …

Dat kan ofwel telefonisch op 0800/11-286 ofwel per mail via info@denieuwedokken.be

Voor een vlottere verwerking van uw vragen, wil goed vermelden dat u interesse heeft in een budgetwoning.

Voor vragen die specifiek verband houden met de inschrijving of de procedure van de toewijzing kunt u terecht bij Lieve De Reghel van sogent, E. Lieve.dereghel@sogent.be / T. 09 269 69 02

U vindt alle nodige documenten bovenaan terug onder het tabblad 'documenten'.

 

 

Kenmerken

Type: 
Woning
Adres: 
Koopvaardijlaan 140
9000 Gent
België
Beschikbaar: 

na voorlopige oplevering

Hoeve in Nazarethontdek
Bouwgrond in Afsneeontdek
Hoeve in Eekloontdek