Te koop

Tabs

Omschrijving

Budgetwoningen Zeemanstuin Fase 3

Aannemer Durabrik bouwt in de Zeemanstuin 53 grondgebonden energiezuinige budgetwoningen, verspreid over verschillende fases. De woningen zijn gelegen op een boogscheut van Gent-centrum in een rustige en groene woonomgeving met beperkte verkeerscirculatie.

Beschikbaarheid 

In de eerste fase werden er 10 energiezuinige budgetwoningen verkocht en in de tweede fase 11 energiezuinige budgetwoningen.  Hiervan is er nog budgetwoning met 3 slaapkamers beschikbaar.

In deze derde fase worden er 20 energiezuinige budgetwoningen gelanceerd. 

Alle beschikbare budgetappartementen vindt u terug op onze vernieuwde website:
www.budgetwoningen.gent 

Wat zijn budgetwoningen?

Sogent wil in de stadsontwikkelingsprojecten van zichzelf en haar partners betaalbaar wonen mogelijk maken voor iedere Gentenaar. Hiervoor worden in deze woonprojecten minimaal 20 % van de woningen te koop aangeboden als budgetwoning.

Een budgetwoning is een woning die wordt verkocht aan een geplafonneerd tarief. Deze woningen zijn toegankelijk voor kopers die voldoen aan bepaalde voorwaarden, mbt inkomen en gezinssituatie. 

Meer info over budgetwoningen vindt u hier terug.

Voorwaarden voor de kandidaat-koper

Kandidaat-kopers die een budgetwoning willen aanschaffen, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. De budgetwoning moet worden bewoond als enige woonst door de eigenaar en u blijft er minstens tien jaar wonen.
2. Het inkomensplafond is afhankelijk van het woningtype : max. gezamenlijk belastbaar inkomen:  € 63.195.

Per kind ten laste wordt deze grens verhoogd met € 3.444.

De details van de voorwaarden vindt u in het document verkoopsvoorwaarden dat u terug kan vinden onder het tabblad 'documenten' bovenaan.

Inschrijving

1/ Dossier samenstellen: aantonen dat u in aanmerking komt

U kan zich kandidaat stellen als koper door een volledig inschrijvingsdossier in te dienen. Uit het dossier moet blijken dat u aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de aankoop van een budgetwoning.

Uw dossier bevat de volgende documenten die u vindt op de website van sogent. Deze documenten moeten allen ingevuld en/of ondertekend worden.

  • 1/ Inschrijvingsformulier 
  • 2/ Verkoopsvoorwaarden
  • 3/ Verklaring mbt de huidige eigendomssituatie
  • 4/ Verklaring mbt de vervreemding van eventuele huidige eigendommen

Bovenstaande 4 documenten moeten aangevuld worden met de volgende bijlagen die u zelf toevoegt:

* Verplichte extra bijlagen:
     - 
Kopie ID
     - Attest gezinssamenstelling (attest via dienst bevolking)
     - Attest woonst met historiek (attest via dienst bevolking)
     - Kopieën 3 laatst gekende aanslagdocumenten

* Bijlagen toe te voegen in voorkomend geval
     - 
Een ondertekende verklaring aangaande de verblijfsregeling van het kind/de kinderen: verklaring op eer ivm co-ouderschap / domiciliëring van het kind
     - Bewijs van mentale of fysieke beperking (66% - attest via RIZIV)
     - Bewijs dat de huidige woning volledig in een goedgekeurd onteigeningsplan ligt – attest van de onteigenende instantie

In het document 'Verkoopsvoorwaarden' leest u meer in detail hoe u een dossier correct samenstelt. Dit document vindt u terug onder het tabblad 'documenten' bovenaan. 

2/ Dossier indienen

Als kandidaat-koper dient u uw inschrijvingsdossier op papier en in tweevoud in bij de ontwikkelaar:
Durabrik, Landegemstraat 10, 9031 Drongen.

U kan het dossier opsturen per post of ter plaatse afgeven (tussen 9 en 17u).
De inschrijvingsperiode loopt van 7 oktober 2017 tot en met 19 november 2017.  Dossiers met een poststempel van 19 november 2017 worden in overweging genomen. Dossiers met een latere poststempel niet.

Interesse?

Voor vragen in verband met de inschrijving van een budgetwoningen voor het project Zeemanstuin kan u terecht bij Erjan Deljiu van sogent, E. Erjan.Deljiu@sogent.be / T. 09 269 69 82

Voor meer informatie met betrekking tot de beschikbaarheid kan u terecht op de website www.durabrik.be.

U vindt alle nodige documenten bovenaan terug onder het tabblad 'documenten'.

Kenmerken

Type: 
Woning
Prijs: 
€ 235.817,00
Adres: 
Fibulaplein 27
9000 Gent
België
Beschikbaar: 

na oplevering

Koppelwoning in Nazarethontdek
Woning in Nazarethontdek
Budgetwoningen DEKontdek