Te koop
  • Oosterzele 2A
  • Erpe-Mere 5A72
  • Lede 2A723
  • Lede 5C67
  • Oosterzele 1A1181A
  • Oosterzele 2A993A
  • Sint-Lievens-Houtem 5B 41C

Tabs

Omschrijving

Landbouwgrond te Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Lede en Erpe-Mere

In opdracht van het OCMW van Gent gaat sogent over tot de verkoop van zeven kopen landbouwgrond gelegen te Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Lede en Erpe-Mere.

Beschrijving van de goederen

Koop één:

GEMEENTE OOSTERZELE - eerste afdeling - Oosterzele

Een perceel weiland, gelegen ter plaatse genaamd “Veldstraat”, gekend volgens kadaster, sectie A, nummer 1181AP0000, met een oppervlakte van vijfenveertig are tachtig centiare (45a 80ca). Kadastraal inkomen: € 27,00

Minimumprijs: dertienduizend zevenhonderdveertig euro (€ 13.740,00)

Koop twee:

GEMEENTE OOSTERZELE - tweede afdeling - Balegem

Een perceel landbouwgrond gelegen ter plaatse genaamd “D Heyde”, gekend volgens titel sectie A, nummer 993A, en volgens huidig kadaster, sectie A, deel van nummer 993AP0000, met een oppervlakte volgens meting van één hectare elf are zevenentwintig centiare (1ha 11a 27ca). Kadastraal inkomen: nog niet vastgesteld.

Minimumprijs: vijfenvijftigduizend zeshonderdvijfendertig euro (€ 55.635,00)

Koop drie:

GEMEENTE OOSTERZELE - tweede afdeling - Balegem

Een perceel landbouwgrond gelegen ter plaatse genaamd “D Heyde”, gekend volgens titel sectie A, nummer 1014E, en volgens huidig kadaster, sectie A, nummer 1014EP0000, met een oppervlakte van vijfenvijftig are achtenzestig centiare (55a 68ca). Kadastraal inkomen: € 36,00

Minimumprijs: vijfentwintigduizend zesenvijftig euro (€ 25.056,00)

Koop vier:

GEMEENTE SINT-LIEVENS-HOUTEM - vijfde afdeling - Zonnegem

Een perceel weiland, gelegen ter plaatse genaamd “Cattenbosch”, gekend volgens titel sectie B, nummer 41C, en volgens huidig kadaster, sectie B, nummer 0041CP0000, met een oppervlakte van tweeëntachtig are vijfennegentig centiare (82a 95ca). Kadastraal inkomen: € 48,00      

Minimumprijs: vierentwintigduizend achthonderdvijfentachtig euro (€ 24.885,00)

Koop vijf:

GEMEENTE LEDE - tweede afdeling - Wanzele

Een perceel landbouwgrond gelegen ter plaatse genaamd “Wanzelekouter”, gekend volgens huidig kadaster, sectie A, nummer 0723P0000, met een oppervlakte van twaalf are tien centiare (12a 10ca). Kadastraal inkomen: € 7,00

Minimumprijs: vierduizend achthonderdveertig euro (€ 4.840,00)

Koop zes:

GEMEENTE LEDE - vijfde afdeling - Oordegem

Een perceel weiland, gelegen ter plaatse genaamd “Rompland”, gekend volgens kadaster, sectie C, nummer 0067P0000, met een oppervlakte van achtenzeventig are (78a). Kadastraal inkomen: € 42,00

Minimumprijs: tweeëntwintigduizend driehonderd euro (€ 22.300,00)

Koop zeven:

GEMEENTE ERPE-MERE - vijfde afdeling - Bambrugge

Een perceel landbouwgrond gelegen ter plaatse genaamd “Hazenkauter”, gekend volgens huidig kadaster, sectie A, nummer 0072P0000, met een oppervlakte van zesentachtig are veertig centiare (86a 40ca). Kadastraal inkomen: € 50,00

Minimumprijs: achtendertigduizend achthonderdtachtig euro (€ 38.880,00)

Alle kopen zijn gelegen volgens gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, behoudens voor wat betreft koop één welke volgens het gewestplan Gentse en Kanaalzone gelegen is in bosgebied;

Alle bovenstaande gronden zijn vrij te bezoeken.

Voor alle kopen geldt:

Geen vergunning uitgereikt – geen dagvaarding uitgebracht – geen stedenbouwkundige vergunningen - geen voorkooprecht ruimtelijke ordening – geen verkavelingsvergunning.

Niet gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgebied behoudens kopen één, vier en zes welke gelegen zijn in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
Niet gelegen in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.
Niet gelegen in een risicozone voor overstromingen.

Niet opgenomen in de landschapsatlas, noch in de inventaris archeologische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de inventaris van historische tuinen en parken.

Beschikbaar

Vrij na betaling van koopsom en kosten.

Interesse?

Zitdag

De openbare verkoop vindt plaats op dinsdag 17 oktober 2017 om 15u in café Central te Oosterzele, Geraardsbergsesteenweg 129.

Gehuwde kopers dienen beiden aanwezig te zijn of in het bezit te zijn van een geschreven volmacht (waarvan de tekst vooraf bij de werkende notaris kan bekomen worden) en in het bezit zijn van hun trouwboekje en eventueel huwelijkscontract.

Vennootschappen dienen in het bezit te zijn van hun statuten en het bewijs van hun machten.

Voor meer informatie over deze verkoop kan u terecht bij Peggy De Moor, E. Peggy.DeMoor@sogent.be / T. 09 269 69 76.

of bij Notaris Ivan Schaubroeck / Pelgrim 35 – 9860 Oosterzele (Scheldewindeke) / E. notaris@notariaatoosterzele.be / T. 09 362 50 66

 

Kenmerken

Type: 
Project
Adres: 
x x
9860 Oosterzele
België
Herzele
Landbouwgrond in Lierde en Herzeleontdek
Woning te Lochristiontdek
Bouwgrond in Afsneeontdek