Te koop

Tabs

Omschrijving

Woonproject De Nieuwe Dokken

In het nieuwe stadsdeel rond de Oude Dokken bouwt ontwikkelaar Schipperskaai Development in samenwerking met sogent een 400-tal nieuwe woningen, met enkele buurtondersteunende functies. Deze nieuwe buurt aan de oostzijde van het Handelsdok kreeg de naam ‘De Nieuwe Dokken' mee.

In een eerste fase wordt de toren “Faar by Beel” in verkoop aangeboden. Deze toren wordt een echte landmark op de site, herkenbaar aan zijn groene kroon. Het gebouw heeft een gelijkvloers (met commerciële functie), drie kantoorlagen en daarboven tien bouwlagen met in totaal 43 appartementen.

Van deze 43 appartementen worden er 35 verkocht op de vrije markt en 8 onder de voorwaarden van sogent als budgetappartement.

   * De 35 marktconforme appartementen worden verkocht door de projectontwikkelaar. Meer informatie vindt u hier: www.denieuwedokken.be
   * De 8 budgetappartementen worden verkocht onder begeleiding van sogent. Over deze units vindt u op deze pagina alle informatie.

Beschikbaarheid

In de 1ste fase worden er 35 marktconforme appartmenten en 8 levensloopbestendige budgetappartementen verkocht.

De budgetappartementen zijn gelegen op de 4de, 5de en 6de verdieping
* 2 energiezuinige budgetappartementen met 3 slaapkamers
* 3 energiezuinige budgetappartementen met 2 slaapkamers
* 3 energiezuinige budgetappartementen met 1 slaapkamer

De plannen van deze woningen zijn te vinden onder volgende link

Prijzen

Van € 184.414,00 tot € 242.373,00 exclusief btw en kosten.

Voorwaarden budgetappartementen

De budgetappartementen worden aangeboden aan een gereduceerd tarief. Ze zijn bedoeld voor mensen die voldoen aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot inkomen en gezinssituatie.

Hieronder vindt u een korte leesbare samenvatting van de voorwaarden. De gedetailleerde juridische beschrijving van de voorwaarden vindt u in het document onder het tabblad documenten.

1. BASISVOORWAARDEN BUDGETWONINGEN

In onderstaande gevallen kunt u u kandidaat stellen voor een budgetwoning:

1. Het appartement wordt bewoond als enige woonst door de eigenaar die er minstens tien jaar blijft wonen.
2. Inkomensgrenzen afhankelijk van het woningtype:

   * appartement met drie slaapkamers:    max. gezamenlijk belastbaar inkomen:  € 59.581,52
   * 
appartement met twee slaapkamers:  max. gezamenlijk belastbaar inkomen:  € 57.490,94
   * 
appartement met één slaapkamer:      max. gezamenlijk belastbaar inkomen:  € 52.264,49

Per kind ten laste wordt deze grens verhoogd met € 3.418,10.
De inkomensgrenzen worden bepaald door een gemiddeld maximaal belastbaar inkomen volgens de drie laatst gekende aanslagbiljetten in de personenbelasting.

2. PUNTENSYSTEEM – RANGSCHIKING KOPERS

De inschrijvingsperiode voor de budgetwoningen liep af op 16 januari 2017

Van alle in aanmerking gekomen dossiers die tijdens deze inschrijvingsperiode werden ingediend, werd een rangorde opgemaakt op basis van volgende criteria: 

   * Aantal kinderen ten laste
   * Domiciliëring in Gent
   * Alleenstaande ouder of niet
   * Mentale of fysieke beperking
   * Huidige woning (die u bezit of huurt) is voorwerp van onteigening
   * Wijkbinding

De budgetwoningen dienen echter nog worden toegewezen. 

Dossier indienen

Indien er na deze toewijzing nog budgetwoningen beschikbaar zijn, worden deze verkocht volgens het principe 'wie eerst komt, eerst maalt'. U heeft reeds nu de mogelijkheid om u op een wachtlijst te plaatsen in afwachting van toewijzing. 

Als kandidaat-koper dient u uw inschrijvingsdossier op papier en in tweevoud in bij de ontwikkelaar:

      Schipperskaai Development cvba
      Poortakkerstraat 94
      9051 Gent SInt Denijs Westrem

U kunt uw dossier opsturen per post of ter plaatse afgeven (tussen 9 en 17u).

De ontwikkelaar, Schipperskaai Development, bezorgt u een document van goede ontvangst van uw dossier.

Interesse?

Voor meer informatie met betrekking tot de beschikbaarheid kan u terecht op de website www.nieuwedokken.be

Kenmerken

Type: 
Project
Adres: 
Koopvaardijlaan 140
9000 Gent
België
Beschikbaar: 

na voorlopige oplevering

Woning in Lochristi (openbare verkoop)ontdek
Overzicht Budgetwoningenontdek
Woonproject Stapelpleinontdek