Beleidsadviseur stadsontwikkeling

Beleidsadviseur stadsontwikkeling

Samen vorm geven aan Gent. Daar gaan we bij sogent elke dag met veel goesting en expertise voor. Als stadsontwikkelingsbedrijf werken we aan een stad waar het aangenaam wonen, ontmoeten en werken is voor iedereen. Samen met onze partners realiseren we diverse stadsontwikkelings- en vastgoedprojecten. We staan in voor een gevarieerd, sociaal én betaalbaar aanbod op de woonmarkt en ontwikkelen toegankelijke gebouwen en sites waar ontmoeting centraal staat. Zo bouwen we samen aan een inclusieve, duurzame en mooie stad.

Zin om je schouders te zetten onder ambitieuze en maatschappelijk relevante projecten en zo mee vorm te geven aan Gent? We zijn op zoek naar een (m/v/x):

BELEIDSADVISEUR STADSONTWIKKELING

(vacaturenummer 2022/07)

Als beleidsadviseur stadsontwikkeling binnen sogent ondersteun je de directie en ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling, uitwerking en opvolging van het strategisch beleid binnen de context van de Gentse stadsontwikkeling. Je waakt over de strategische visie van sogent bij projectopportuniteiten en bij de realisatie van projecten. Je staat in voor de opmaak van verschillende beleidsnota’s en (wettelijke) rapporten (bijv. meerjarenplanning, beleidsplanning, …). Je maakt deel uit van verschillende overlegorganen (bijv. samenwerkingsmodel stadontwikkeling, project- en portfoliowerking Groep Gent, …) en je fungeert als trekker binnen verschillende stuur- en werkgroepen (taskforce triage en budgethuur, …).

Subsidies zorgen voor innovatie en expertise binnen onze projecten. Als beleidsadviseur neem je een centrale rol op in het subsidiebeheer van sogent. Je verkent het subsidielandschap zodat je vlot subsidieopportuniteiten kan detecteren en samen met de betrokken projectleiders geef je inhoudelijk vorm aan de subsidieaanvragen en volg je ze op. Je kan hierbij rekenen op administratieve ondersteuning.

Daarnaast sta je in voor een performant kwaliteitsbeleid binnen sogent, dit zowel in projecten, processen als werkmethodes. Je geeft dit beleid vorm door het ontwikkelen van een doordacht risicobeheersysteem dat je uitbouwt en optimaliseert waar nodig. Samen met een extern adviesbureau werken we binnen sogent momenteel verschillende rapporteringsmethodieken uit. Als eigenaar van dit project zorg je voor de verdere implementatie en opvolging ervan. Je maakt deel uit van het kwaliteitsnetwerk binnen de groep Gent.

Ten slotte zorg je voor een kwaliteitsvolle werking van het stafteam. Je stuurt de leden van het stafteam aan en fungeert je als brug tussen hen en de directie.

En belangrijk, in deze functie sta je niet alleen, je krijgt de mogelijkheid om een breed netwerk uit te bouwen en werkt steeds vanuit een duurzame samenwerking met zowel interne als externe partners en stakeholders.

Jouw profiel:

Je behaalde een masterdiploma en hebt minstens 5 jaar relevante praktijkervaring binnen 1 of meerdere expertisegebieden (strategisch beleid, kwaliteit, stadsontwikkeling, …). Je bent gedreven om het verschil te maken op het vlak van stadsontwikkeling en volgt de tendensen en nieuwe ontwikkelingen binnen het expertisegebied op. Je kan je werk zelfstandig organiseren, neemt initiatief en bent in staat een complexe context accuraat te analyseren en in kaart te brengen. Door je coördinatievermogen weet je controle te behouden over jouw verschillende projecten en de betrokken actoren.

Samenwerken en communiceren zijn de hoekstenen van deze functie. Je ben een geboren netwerker en kan omgaan met diverse stakeholders. Je kan de nodige overtuigingskracht aan de dag leggen en moeilijkere discussies en onderhandelingen schrikken je niet af. Je komt op voor je standpunt en werkt constructief naar een oplossing toe. Je beschikt over leidinggevende en coachende vaardigheden om een team aan te sturen.

Bij voorkeur heb je kennis van en ervaring binnen de werking van openbare besturen en hun beslissingsprocedures en beleidsvormgeving.

Ons aanbod:

  • Wij bieden een boeiende en autonome job binnen een werkzekere context met een goede work-life balans. Je werkt in een 38-uren week met glijdend uurrooster en een ruim vakantiedagenpakket (35 dagen bij een voltijdse tewerkstelling).
  • Een overeenkomst van onbepaalde duur met een marktconforme verloning die rekening houdt met je relevante ervaring (vb. 5 jaar anciënniteit: min. 4.825,51€, 10 jaar anciënniteit: min. 5.330,88 € bruto per maand).
  • Bijkomende extralegale voordelen: een zeer degelijke hospitalisatie- en groepsverzekering, een volwaardige eindejaarspremie (13e maand), maaltijdcheques van 8€ per gewerkte dag, een werklaptop, een (data-)abonnement voor mobiele telefonie en driejaarlijkse tussenkomst voor aankoop van een GSM/smartphone.
  • Leren, ontwikkelen en groeien staan centraal in onze organisatie. Op eigen initiatief of via ons vormingsaanbod kan je deelnemen aan verschillende opleidingen of studiedagen.
  • Een mooi kantoor in hartje Gent. Gemakkelijk te bereiken via het openbaar vervoer of met de fiets. Daarnaast hebben we een telewerkbeleid waardoor je ook deels van thuis kan werken.
  • We stimuleren duurzaam woon-werkverkeer: openbaar vervoer wordt integraal betaald door sogent en kan aangevuld worden met een (pendel)fiets van sogent. Voor wie zijn eigen fiets gebruikt voorzien we een fietsvergoeding (0,25€/km) en ecocheques.
  • Een enthousiast team, gedreven en gepassioneerd om Gent uit te bouwen tot een stad waar het aangenaam wonen, ontmoeten en werken is voor iedereen.

Sogent is voor iedereen!

Sogent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.

Selectieprocedure

Na een selectie op basis van het CV word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Het geeft de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en kennis te maken met je werkomgeving en je toekomstige leidinggevende. De indicatieve datum van deze gesprekken is midden mei. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd bij een extern selectiebureau om een case, presentatie en/of rollenspel uit te werken die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie.

Als laatste stap word je uitgenodigd voor een jurygesprek waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, … Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een praktijkcase voor te bereiden. Alle geschikte kandidaten komen in een werfreserve terecht dat minstens twee jaar geldig is.

Interesse?

Stuur dan uiterlijk 21 augustus 2022 je gemotiveerde kandidatuur met CV naar selectie@sogent.be, maak daarbij melding van het vacature nummer 2022/07.

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kan je contact opnemen met Sylvianne Van Butsele, directeur Strategie en Operaties via sylvianne.vanbutsele@sogent.be. Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden of selectieprocedure kan je contact opnemen met Deborah Vernaeve via het nummer 09/269 69 32 of via deborah.vernaeve@sogent.be.