2018/concessie1: Oproep tot deelname in een op te richten vennootschap voor de exploitatie van het Wintercircus - fase 1

Find the English version below.

 

Sogent gaat op zoek naar aandeelhouders om samen een vennootschap op te richten die het Gentse Wintercircus zal beheren en uitbaten.

Tegen 2022 wordt het Wintercircus – in het centrum van de stad (tussen de Lammerstraat, de Sint-Pietersnieuwstraat en de Platteberg naast de stadsbibliotheek De Krook) - een nieuwe Gentse ontmoetingsplek. Het gerenoveerde Wintercircus zal zorgen voor de huisvesting van diverse functies die elkaar kunnen versterken. Rond het middenplein – dat voor iedereen toegankelijk is en waar allerlei activiteiten kunnen doorgaan – komt een hub voor technologiebedrijven, start-ups en scale-ups. Ook een rockzaal met een capaciteit van een 500-tal personen evenals faciliteiten als een café, restaurant,  foyer en communityruimtes zijn gepland.  Om dit alles te realiseren gaat sogent (het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf) nu op zoek naar aandeelhouders, partners die vanaf 2020 de inrichting, invulling en uitbating van het Wintercircus in goede banen leiden.

Met het oog op de oprichting van een vennootschap die zal instaan voor de exploitatie van het Wintercircus, gaat sogent in eerste fase op zoek naar geïnteresseerde kandidaat-aandeelhouders. Kandidaten kunnen zich vanaf nu inschrijven voor een infomoment met betrekking tot deze oproep, gecombineerd met een kort bezoek aan het Wintercircus. Deze infosessie gaat door op 10 september vanaf 18u30 in De Krook. Meer informatie hierover staat in de oproep. Inschrijven voor dit infomoment kan door een e-mail te sturen naar info@sogent.be met vermelding van de contactgegevens en een korte motivatie van interesse en dit tot en met 6 september 2018.

In de documenten als bijlage toegevoegd, vindt u de volledige beschrijving van de oproep en procedure. Eveneens kan u er verhelderende plannen en documentatie over het Wintercircus en het kandidaatstellingsformulier  terugvinden.

Uiterste datum voor het indienen van het kandidaatstellingsformulier is donderdag 18 oktober 2018 om 10u00.

De oproep (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na éénmalige registratie op deze website.

 

2018/Concessie1: Call to participate in a company to be established for the operation of the Winter Circus

Sogent is looking for shareholders to set up a company that will manage and run the Winter Circus of Ghent.

By 2022 the Winter Circus – in the center of Ghent (between the Lammerstraat, the Sint-Pietersnieuwstraat and the Platteberg and next to the city library De Krook) - will be a new meeting place in Ghent.  The renovated Winter Circus will provide housing for various functions that can reinforce each other. Around the central arena - which is accessible to everyone and where all sorts of activities can take place - a hub for technology companies, start-ups and scale-ups will be established. A rock hall with a public capacity of 500 people as well as facilities such as a café, restaurant, foyer and community rooms are planned. To realize all this, sogent (the city development company of Ghent) is now looking for shareholders. Those partners will manage the finishing, the filling out and the operation of the Winter Circus.

In order to establish a company that will be responsible for the operation of the Winter Circus, sogent now begins the search to find interested candidate shareholders. As from now, candidates can register for an information moment regarding this call, combined with a short visit to the Winter Circus. This information session will take place September 10th (more inforamtion in the documents attatched). You can register for this information moment until September 6, 2018, by sending an e-mail to info@sogent.be stating your contact details and a brief motivation of interest.

In the documents attached, you will find the complete description of the call and procedure. You can also find clarifying plans and documentation about the Winter Circus and the application form in the appendices.

All applications must be submitted to sogent no later than Thursday, October 18, 2018 at 10 hours (a.m.).

After a one-off registration on this website, you can download this call and accompanying appendices here.

Contactpersoon: 
Rebecca De Vos
rebecca.devos@sogent.be
09 269 69 73