2019/17 – Project Oude Dokken, Dok Zuid

Voor de realisatie van een samengesteld stedelijk project met een onderwijscampus, buurtondersteunende functies en collectieve studentenhuisvesting op de site Dok Zuid is sogent in samenwerking met Arteveldehogeschool op zoek naar een private partner i.c. een multidisciplinair team.

De site Dok Zuid is gelegen tussen de straat Dok Zuid en het Achterdok tegen de Zwaaikom aan de Dampoort binnen het overkoepelende project Oude Dokken. Sogent en de Stad Gent willen met het project Oude Dokken een nieuw, volwaardig, leefbaar en geïntegreerd stadsdeel creëren, het project is dan ook in volle ontwikkeling.

Binnen het project Oude Dokken is gezocht (en met Dok Zuid gevonden) naar een locatie om ruimte te bieden voor kwalitatief en vooruitstrevend onderwijs en om deels een antwoord te bieden aan de uitdagingen die de Stad ondervindt op vlak van studentenhuisvesting.

De private partner zal instaan voor:

  • het ontwerp, de financiering, de realisatie en de uitgifte van de private ontwikkeling onder de publieke last van het uitvoeren van publieke omgevingswerken aan het (toekomstig) openbaar domein.
  • het ontwerp en de realisatie van de campus en buurtgerichte functies voor Arteveldehogeschool

Deze opdracht is een opdracht voor werken in de zin van art. 2, 18° van de Wet Overheidsopdrachten.

Uiterste datum voor het indienen van een kandidaatstelling is 25 oktober 2019 om 12u (elektronisch).

De Selectieleidraad (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Ingeborg Pauwels
ingeborg.pauwels@sogent.be
09 269 69 62