2019/38: Exploitatie Wintercircus (concessie voor diensten)

For the English version: follow this link

Sogent gaat op zoek naar partners om samen het Gentse Wintercircus te beheren en uit te baten. Daartoe zullen de partners met sogent een vennootschap oprichten.

Tegen 2022 wordt het Gentse Wintercircus dé nieuwe ontmoetingsplek in het centrum. Rond het middenplein – dat voor iedereen toegankelijk is en waar allerlei activiteiten kunnen doorgaan – komt een hub voor technologiebedrijven, start-ups en scale-ups. Onder de middenpiste zit nu al een rockzaal met een capaciteit van een 500-tal personen klaar. Ook voor een café, restaurant,  foyer en communityruimtes worden momenteel – tijdens de tweede fase van de renovatie – ruimtes voorzien.

Om dit alles te realiseren, gaat sogent nu op zoek naar partners die vanaf begin 2022 de inrichting, invulling en uitbating van het Wintercircus in goede banen leiden en mee willen realiseren. Voor deze inrichtings –en exploitatieopdracht stapt sogent mee in een nieuwe vennootschap nl. een Special Purpose Vehicle (of ‘SPV’).

In deze selectieleidraad kan u alles terugvinden over het Wintercircus, de visie van sogent, de ambities voor dit project en de procedure tot deelname.

De indieningsdatum voor de selectiefase exploitatie Wintercircus wordt, omwille van de coronamaatregelen, uitgesteld naar 24 september 2020 om 10u00 (voormiddag). Met deze wijziging in de timing hopen we geïnteresseerde ondernemingen meer ademruimte te bezorgen in functie van de indiening van een kandidatuur.

Kandidaten die reeds hun kandidatuur hebben ingediend, hebben de mogelijkheid hun dossier terug te trekken, nog wijzingen aan te brengen en het volledige dossier opnieuw in te dienen vóór 24 september 2020 om 10u00 (voormiddag).

De selectieleidraad kunt u hier downloaden na éénmalige registratie op deze website.

Vanaf 2 september 2020 kan u op dezelfde link tevens volgende documenten terugvinden:

  • een aangepaste bijlage 4 ‘Sjabloon DVB’ :Dit nieuwe document dient ter vervanging van de vorige versie van bijlage 4 ‘sjabloon DVB’ van de selectieleidraad. Deel I werd in de nieuwe bijlage reeds door sogent ingevuld.
  • een FAQ-document: Tijdens de loop van de procedure werden een aantal vragen over bovenvermelde selectieleidraad aan sogent gesteld. Voor de volledigheid en ter aanvulling op de gepubliceerde selectieleidraad worden deze vragen en de hieraan gekoppelde antwoorden opgelijst in dit document.

Sogent wil de procedure graag aan alle geïnteresseerden toelichten. Zo weten kandidaten waar ze aan toe zijn en kunnen vragen gesteld worden. Op woensdag 5 februari organiseerde sogent daarom een infomoment in De Krook, waarbij projectverantwoordelijke Bernard Ottevaere toelichting gaf over het ruimtelijke programma en de renovatie van het Wintercircus en Dhr. Wim Rasschaert juridische toelichting gaf bij de selectieleidraad en de procedure. 

De presentatie van die infoavond kunt u op deze pagina downloaden.

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met dossierverantwoordelijke Rebecca De Vos (rebecca.devos@sogent.be).

Contactpersoon: 
Rebecca De Vos
rebecca.devos@sogent.be
09 269 69 73