2021/02 – Aanstellen van een ontwerp- en studieteam voor een scenario-onderzoek en analyse voor het project Filature Nouvelle d’ Orléans

De FNO-site, gelegen in het noorden van de stad Gent, staat al enkele jaren leeg. De naam FNO verwijst naar ‘Filature Nouvelle Orléans’, de voormalige katoenspinnerij die op het terrein was gevestigd.

De FNO-site wordt herbestemd tot een verweven gemengd stadsontwikkelingsproject met een hoge erfgoed- en natuurwaarde. Hoewel de site een primaire focus zal hebben op wonen en groen, is bij de ontwikkeling ook ruimte voor economische activiteiten en ondersteunende voorzieningen (nut-bedrijven, buurtgerichte winkels, horeca, onderwijs- en recreatieve voorzieningen, … ). De FNO site moet een voorbeeld van verweving worden voor Gent en daarbuiten.

Sogent lanceert een opdracht voor het aanstellen van een ontwerp- en studieteam. Deze opdracht omvat het voeren van een uitgebreid scenario-onderzoek naar programmatorische samenhang, en financiële, technische en ruimtelijke haalbaarheid voor het project. Deze analyse moet sogent en de Stad Gent in de mogelijkheid stellen om een weloverwogen (beleids-)keuze te maken omtrent de potenties en invulling van de site, en de gevolgen op financieel vlak.

De uiterste indieningsdatum van de offerte is maandag 22 februari om 10 uur. De offerte kan enkel elektronisch ingediend worden.

Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie rechts op deze webpagina.

Contactpersoon: 
Sara Vandelanotte
sara.vandelanotte@sogent.be
09 269 69 58