Bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde, zone workspace: inrichting middenstraat en ophoging percelen

Het regionale bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde bevindt zich in Gent-Zuid. Een deel van de terreinen wordt ontwikkeld en bouwrijp gemaakt door de nv Eiland Zwijnaarde. Voor de verdere realisatie van haar deel van het bedrijventerrein wordt door de nv Eiland Zwijnaarde het bestek BE0100. 010476 . 0150 gelanceerd. De publicatie van dit bestek kadert in de organisatie van een openbare procedure voor aanneming van werken.

De opdracht bestaat uit 2 gedeeltes, elk met een afzonderlijke uitvoeringstermijn:

  • Vast gedeelte 1 (90 werkdagen) betreft de werken voor inrichting van de rijweg van de “Middenstraat” in de zone Workspace. Dit gedeelte omvat alle noodzakelijke werken (grondwerk, funderingen, verhardingen en dergelijke) voor de aanleg van deze Middenstraat (= lokale verbindingsweg tussen de reeds aangelegde infrastructuur).
  • Voorwaardelijk gedeelte 1 (150 werkdagen) betreft de werken voor ophoging van de volledige zone Workspace. Dit gedeelte bevindt zich tussen de reeds aangelegde infrastructuur en de Middenstraat waarvan sprake in vast gedeelte 1.

In de documenten als bijlage toegevoegd, worden alle werken in detail beschreven en zijn de nodige plannen en details voorzien.

Volgens de CPB-classificatie hebben deze werken betrekking op:
45000000-7: bouwwerkzaamheden
45100000-8: bouwrijp maken van terreinen
45112000-5: graafwerkzaamheden en grondverzet
45200000-9: volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45230000-8: aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

Voor onderhavige werken wordt een erkenning categorie C klasse 5 gevraagd.

De offertes worden geopend op maandag 29 april 2019 om 10.30.
Offertes worden verplicht elektronisch ingediend via de e-tendering applicatie.

Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Terechtwijzend bericht nr. 1 dd. 11.04.2019 en Terechtwijzend bericht nr. 2 dd. 12.04.2019
De terechtwijzende berichten maken integraal deel uit van het aanbestedingsdossier.
De inschrijver dient bij zijn offerte een nota te voegen dat met Terechtwijzend bericht nr 1 dd. 11.04.2019, alsook met Terechtwijzend bericht nr. 2 dd. 12.04.2019, rekening gehouden werd.

Contactpersoon: 
Mieke Gevaert
mieke.gevaert@sogent.be
09 269 69 34