Bestek 2019-33: masterplan Offerlaan

Voor de verhoging van de onderwijscapaciteit en het aantrekkelijker maken van de campus Offerlaan en de onmiddellijke omgeving, is sogent op zoek naar een ontwerp- en studieteam voor de opmaak van een masterplan.

Het Stedelijk Onderwijs heeft acht scholen op de site rond de Offerlaan en wenst een vernieuwingsbeweging in te zetten voor deze scholencluster. Dit zowel inhoudelijk als op vlak van infrastructuur met als doel een aantrekkelijke schoolomgeving te creëren. Bovendien wenst de Stad het dreigend tekort aan schoolcapaciteit in het Stedelijk Secundair Onderwijs te ondervangen op deze site. 

De belangrijkste doelstellingen voor dit masterproject zijn:

  • Verhogen van de onderwijscapaciteit door gerichte ingrepen van optimalisatie, sloop en nieuwbouw
  • Aantrekkelijker maken van de campus door zowel de scholen als hun omgeving aan te pakken
  • Vergroenen en doorwaadbaar maken van de omgeving
  • Verhogen van het ruimtelijk rendement / Maximaal delen van ruimte met middenveld en buurt
  • Lange termijn visie en patrimoniaal ontwikkelingsplan van de site

De aanstelling gebeurt volgens een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, conform artikel 41 van de Wet Overheidsopdrachten, met volgende bepalingen:

  • het betreft een overheidsopdracht van diensten
  • het betreft een opdracht in één perceel
  • de globale prijs bedraagt 49.586,77- euro excl. 21% BTW
  • er zijn 3 gunningscriteria met bijhorende weging: eerste analyse van de site en visie en methodiek op 40 punten; plan van aanpak, procesverloop en timing op 30 punten en affiniteit met de ontwerpopgave op 30 punten
  • de uitvoeringstermijn is vastgesteld op 6 maanden

Het bestek werd gepubliceerd via e-tendering op 30 oktober 2019.

Uiterste datum voor het indienen van een kandidaatstelling is 25 november om 11u.

Het bestek en de bijhorende bijlagen kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

 

Contactpersoon: 
Kristien Pieters
kristien.pieters@sogent.be
09 269 69 63