Bestek 2019/01 INVFAC FRAALG - Vervangen van het buitenschrijnwerk fase II

De uit te voeren werken betreffen het vervangen van het buitenschrijnwerk aan de achtergevel van het pand gelegen aan het Fratersplein 7 te 9000 Gent. Het bestaande buitenschrijnwerk dient te worden verwijderd en afgevoerd, met behoud van de bestaande buitendorpels. Het nieuwe schrijnwerk wordt geplaatst en aangewerkt.

Indiening offertes: 

De offertes worden geopend op vrijdag 28 juni 2019 om 11.00.
Offertes worden verplicht elektronisch ingediend via de e-tendering applicatie.

Het bestek met bijlagen kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website. In deze documenten wordt de opdracht uitvoerig beschreven. Eveneens worden de procedure, de selectiecriteria en de gunningscriteria toegelicht.

Contactpersoon: 
Lieve De Reghel
lieve.dereghel@sogent.be
092696902