Bestek 2019/02 INVFAC BIHAM43 - Vervangen van het buitenschrijnwerk

De uit te voeren werken betreffen het vervangen van het buitenschrijnwerk aan de voor- en achtergevel van het pand gelegen aan het Ham 43 te 9000 Gent. Het bestaande buitenschrijnwerk dient te worden verwijderd en afgevoerd, met behoud van de bestaande buitendorpels. Het nieuwe schrijnwerk wordt geplaatst en aangewerkt.

Deze opdracht omvat 2 percelen. Elke perceel bevindt zich in een andere zone van het pand. De inschrijver is verplicht voor beide percelen in te schrijven.

Indiening offertes: 

De offertes worden geopend op vrijdag 14 juni 2019 om 10.00.
Offertes worden verplicht elektronisch ingediend via de e-tendering applicatie.

Het bestek met bijlagen kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website. In deze documenten wordt de opdracht uitvoerig beschreven. Eveneens worden de procedure, de selectiecriteria en de gunningscriteria toegelicht.

Contactpersoon: 
Lieve De Reghel
lieve.dereghel@sogent.be
092696902