Bestek 2019/13: Aanstellen van een technisch adviseur voor ‘DBFMCL – Projectcluster Gent/Ninove’

De komende jaren wil het Gentse stadsbestuur fors investeren in de bouw van nieuwe scholen. Om die scholenbouw een duwtje in de rug te geven, neemt de Stad Gent - samen met de Stad Ninove in één projectcluster – deel aan het DBFM-programma van de Vlaamse overheid. Deze alternatieve vorm van financiering, beter bekend onder de naam DBFM (Design, Build, Finance en Maintain), zal leiden tot de bouw van drie nieuwe scholenbouwprojecten, waarvan twee in Gent (Henri Storyplein en Koningin Fabiolaan)  en één in Ninove.

Sogent zal namens Stad Gent en Stad Ninove de plaatsingsprocedure uitvoeren.

Voor het aanstellen van een extern technisch adviseur voor het verlenen van technische begeleiding, advisering, kostenraming en kwaliteitscontrole bij het DBFM-project “DBFMCL - Projectcluster Gent-Ninove” voor 3 Scholenbouwprojecten, met een vaste en voorwaardelijke dienstverlening, alsook desgevallend technische begeleiding en advisering bij gerelateerde projecten binnen sogent, wordt door sogent het bestek 2019/13 gelanceerd.  De publicatie van dit bestek kadert in de organisatie van een openbare procedure voor diensten.

Opdracht: 

De opdracht bestaat uit 2 gedeelten:

 • Vast gedeelte betreft volgende takenpakketten:
  • Takenpakket 1 - Opmaak Outputspecificaties en raming
  • Takenpakket 2 - Evaluatie van de inschrijvingen
 • Voorwaardelijke gedeelte betreft volgende takenpakketten:
  • Takenpakket 3 - Ondersteuning onderhandeling en BAFO
  • Takenpakket 4 - Ondersteuning bij het Acceptatie van het Uitvoeringsontwerp
  • Takenpakket 5 - Ondersteuning bij controle op uitvoering
  • Takenpakket 6 - Bijstand bij afgifte Beschikbaarheidscertificaat
  • Takenpakket 7 - Bijstand bij nazicht As Built Documentatie
  • Takenpakket 8 - Bijstand garantiefase tot en met afgifte van het Voltooiings-certificaat
  • Takenpakket 9 - Specifieke adviesnota’s
  • Regietarief voor bijkomende prestaties
  • Overlegmomenten

Hoewel de sluiting van de Opdracht betrekking heeft op de volledige Opdracht, is de Aanbestedende Overheid enkel gebonden door de vaste gedeelten. De uitvoering van elk voorwaardelijk gedeelte is afhankelijk van een beslissing van de Aanbestedende Overheid - tijdens de uitvoering van de Opdracht – die aan de Opdrachtnemer wordt meegedeeld.

In de gepubliceerde documenten worden alle takenpakketten in detail beschreven en is de nodige informatie omtrent de scholenbouwprojecten en modeldocumenten van Agion toegevoegd.

Eveneens worden de procedure, de selectiecriteria en de gunningscriteria toegelicht.

Indiening offertes: 

De offertes worden geopend op dinsdag 30 april 2019 om 10.00.
Offertes worden verplicht elektronisch ingediend via de e-tendering applicatie.

Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Evelien Slock
evelien.slock@sogent.be
092696900