BESTEK 2019/20 “INVFAC BI-Nelestr14 – Bouwen van een jeugdlokaal”

Sogent lanceert een overheidsopdracht voor het uitvoeren van werken met betrekking tot de bouw van een jeugdlokaal. De uit te voeren werken betreffen het bouwen van een jeugdlokaal op een open terrein gelegen aan de Nelestraat 14 te Gent.

Het betreft een volume bestaande uit één bouwlaag. De structuur wordt opgebouwd door middel van Cross Laminated Timber.

Deze opdracht is een totaalaanneming waarbij de inschrijver garant staat voor de volledige afwerking zoals beschreven in de besteksteksten.

De opdracht wordt verder omschreven onder in de technische bepalingen in bijlage.

Uiterste indieningsdatum van de offertes is 11 oktober 2019 om 11u00. Er kan enkel elektronisch ingediend worden.

Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Wim Bollein
wim.bollein@sogent.be
09 269 69 83