Bestek 2019/22 Bouw parkeergebouw het Getouw. Grondwerken, ruwbouw, stabiliteit, afwerking, sanitair, brandbestrijding, hvac

Voor de ruwbouw, incl. sanitair, hvac, enz. van het parkeergebouw 'Het Getouw' in de Maïsstraat te Gent gaat sogent op zoek naar een uitvoerder.

Het nieuw parkeergebouw zal gebouwd worden op de voormalige UCO-site, nu 'Het Getouw' genaamd, gelegen op de Gaardeniersweg tussen de Maïsstraat en de Nieuwevaart te Gent. Het ontwerp voor het parkeergebouw het Getouw bestaat uit 6 bouwlagen en is opgevat als een hellingbaangarage. De wagens zullen langs de hellingen  tussen de parkeerplaatsen geleidelijk aan omhoog rijden en op de hellingen parkeren.

Het bestek 2019/22 “Bouw parkeergebouw het Getouw – Grondwerken, ruwbouw, stabiliteit, afwerking, sanitair, brandbestrijding, hvac” bevat de bouw van een parkeergebouw opgetrokken uit betonelementen en voorzien van afwerkingen zoals borstweringen, afsluitingen, muren voor afbakening van ruimtes, enz. Er wordt een publiek sanitair voorzien, evenals toevoerleidingen voor de beregening van de plantenbakken en hvac.

In de documenten als bijlage toegevoegd, worden alle werken in detail beschreven en zijn de nodige plannen en details voorzien. Eveneens worden de procedure, de selectiecriteria en de gunningscriteria erin toegelicht.

De uiterste datum voor het indienen van een offerte is 5/11/2019 om 10u (elektronisch).

Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Annelies Anaf
annelies.anaf@sogent.be
09 269 69 67