Bestek 2019/22 Bouw parkeergebouw het Getouw. Grondwerken, ruwbouw, stabiliteit, afwerking, sanitair, brandbestrijding, hvac

Voor de ruwbouw, incl. sanitair, hvac, enz. van het parkeergebouw 'Het Getouw' in de Maïsstraat te Gent gaat sogent op zoek naar een uitvoerder.

Het nieuw parkeergebouw zal gebouwd worden op de voormalige UCO-site, nu 'Het Getouw' genaamd, gelegen op de Gaardeniersweg tussen de Maïsstraat en de Nieuwevaart te Gent. Het ontwerp voor het parkeergebouw het Getouw bestaat uit 6 bouwlagen en is opgevat als een hellingbaangarage. De wagens zullen langs de hellingen  tussen de parkeerplaatsen geleidelijk aan omhoog rijden en op de hellingen parkeren.

Het bestek 2019/22 “Bouw parkeergebouw het Getouw – Grondwerken, ruwbouw, stabiliteit, afwerking, sanitair, brandbestrijding, hvac” bevat de bouw van een parkeergebouw opgetrokken uit betonelementen en voorzien van afwerkingen zoals borstweringen, afsluitingen, muren voor afbakening van ruimtes, enz. Er wordt een publiek sanitair voorzien, evenals toevoerleidingen voor de beregening van de plantenbakken en hvac.

In de documenten als bijlage toegevoegd, worden alle werken in detail beschreven en zijn de nodige plannen en details voorzien. Eveneens worden de procedure, de selectiecriteria en de gunningscriteria erin toegelicht.

De uiterste datum voor het indienen van een offerte is uitgesteld naar 14/11/2019 om 10u (elektronisch).

Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

 

Op 4/11/2019 is rectificatie 4 opgeladen en hier ter beschikking gesteld. De vragen en antwoorden die voor dit bestek werden verzameld en de wijzigingen die aan de documenten gebeurden, werden opgelijst in een tekstdocument  (.pdf) dat u bij download ook kan raadplegen. 

Ter verduidelijking: volgende documenten zijn aangepast:

 • ‘20191104_DO_UCOPAR bestek 2019-22 RUWBOUW Rectificatie 4.pdf’ – document met vragen en antwoorden en verduidelijking waar zaken zijn aangepast
 • ‘2019-22 RUWB_documentenlijst-rect 4.pdf’ – documentenlijst met aanduiding van documenten die zijn aangepast
 • ‘2019-22 RUWB_technisch bestek.zip’ – waarin is aangepast:
  • meetstaat architectuur (20191104_A1588_meetstaat_2019 06 28_rect 4)

________________________________________________________________________________________________

Op 25/10/2019 is rectificatie 3 opgeladen en hier ter beschikking gesteld. De vragen en antwoorden die voor dit bestek werden verzameld en de wijzigingen die aan de documenten gebeurden, werden opgelijst in een tekstdocument  (.pdf) dat u bij download ook kan raadplegen. 

Ter verduidelijking: volgende documenten zijn aangepast:

 • ‘20191025_DO_UCOPAR bestek 2019-22 RUWBOUW Rectificatie 3.pdf’ – document met vragen en antwoorden en verduidelijking waar zaken zijn aangepast
 • ‘2019-22 RUWB_documentenlijst-rect 3.pdf’ – documentenlijst met aanduiding van documenten die zijn aangepast
 • ‘2019-22 RUWB_technisch bestek.zip’ – het technisch bestek waarin
  • bestek architectuur en stabiliteit (A_1588_bestek architectuur & stabiliteit 2019 06 28)
  • meetstaat architectuur (A1588_meetstaat_2019 06 28)
  • meetstaat stabiliteit (16.2709-PUCO-MEETSTAAT-FASE 5-19 06 28-RECTIFICATIE_191024)
  • deurenlijst buitendeuren (A_1588_deurenlijst_buitendeuren_2019 06 28)

Dit document werd als extra bijlage toegevoegd:

 • ‘16.2709-PUCO_K50-70  AS B2 & as B7.zip’ – 3D-tekening van de consoles van de kolommen
Contactpersoon: 
Annelies Anaf
annelies.anaf@sogent.be
09 269 69 67