Bestek 2019/23 Bouw parkeergebouw het Getouw. Elektrische installatie

Voor de elektrische installatie van het parkeergebouw 'Het Getouw' in de Maïsstraat te Gent gaat sogent op zoek naar een uitvoerder.

Het nieuw parkeergebouw zal gebouwd worden op de voormalige UCO-site, nu 'Het Getouw' genaamd, gelegen op de Gaardeniersweg tussen de Maïsstraat en de Nieuwevaart te Gent. Het ontwerp voor het parkeergebouw het Getouw bestaat uit 6 bouwlagen en is opgevat als een hellingbaangarage. De wagens zullen langs de hellingen  tussen de parkeerplaatsen geleidelijk aan omhoog rijden en op de hellingen parkeren.

Het bestek 2019/23 “Bouw parkeergebouw het Getouw – Elektrische installatie” bevat enkel het technisch perceel voor elektrische installatie binnen het parkeergebouw.

In de documenten als bijlage toegevoegd, worden alle werken in detail beschreven en zijn de nodige plannen en details voorzien. Eveneens worden de procedure, de selectiecriteria en de gunningscriteria erin toegelicht.

De uiterste datum voor het indienen van een offerte is 5/11/2019 om 10u30 (elektronisch).

Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

 

Op 10/10/2019 is rectificatie 2 opgeladen en hier ter beschikking gesteld. De vragen en antwoorden die voor dit bestek werden verzameld en de wijzigingen die aan de documenten gebeurden, werden opgelijst in een tekstdocument  (.pdf) dat u bij download ook kan raadplegen. 

Contactpersoon: 
Annelies Anaf
annelies.anaf@sogent.be
09 269 69 67