Bestek 2019/24 Bouw parkeergebouw het Getouw. Liftinstallatie

Voor de lift van het parkeergebouw het Getouw in de Maïsstraat te Gent gaat sogent op zoek naar een uitvoerder.

Het nieuw parkeergebouw zal gebouwd worden op de voormalige UCO-site, nu 'Het Getouw' genaamd, gelegen op de Gaardeniersweg tussen de Maïsstraat en de Nieuwevaart te Gent. Het ontwerp voor het parkeergebouw het Getouw bestaat uit 6 bouwlagen en is opgevat als een hellingbaangarage. De wagens zullen langs de hellingen  tussen de parkeerplaatsen geleidelijk aan omhoog rijden en op de hellingen parkeren.

Het bestek 2019/24 “Bouw parkeergebouw het Getouw – Liftinstallatie” bevat enkel het technisch perceel voor de bouw van de lift binnen het parkeergebouw.

In de documenten als bijlage toegevoegd, worden alle werken in detail beschreven en zijn de nodige plannen en details voorzien. Eveneens worden de procedure, de selectiecriteria en de gunningscriteria erin toegelicht.

De uiterste datum voor het indienen van een offerte is 5/11/2019 om 11u (elektronisch).

Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Annelies Anaf
annelies.anaf@sogent.be
09 269 69 67