BESTEK 2020/01 “Raamovereenkomst van werken"

BESTEK 2020/01 “Raamovereenkomst van werken”

Sogent lanceert een overheidsopdracht voor het uitvoeren van kleine dakwerken in het kader van onderhoud, instandhouding of aanpassing i.f.v. tijdelijk gebruik van het patrimonium in eigendom of in beheer (op welke wijze dan ook) van sogent en/of haar dochterondernemingen.

In het kader van deze opdracht moeten de noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd en opgevolgd worden of moeten de nodige aanpassingen van panden gebeuren om ze geschikt te maken voor tijdelijk gebruik.

Patrimonium-verrijkende of grote infrastructuurwerken zijn hier niet bij inbegrepen.

De werken worden uitgevoerd in het kader van het onderhoud, herstellingen of aanpassing van en in onroerende goederen, zowel gebouwen als gronden.

Het gaat om een opdracht op afroep, wat inhoudt dat sogent of haar dochterondernemingen individuele bestellingen zullen plaatsen.

Het patrimonium, in eigendom of in beheer van sogent of haar dochterondernemingen wijzigt voortdurend door nieuwe aankopen en verkopen.

Uiterste indieningsdatum van de offertes is 20 febrauri 2020 om 11u00. Er kan enkel elektronisch ingediend worden.

Het bestek kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Nathalie Torsy
nathalie.torsy@sogent.be
09 269 69 74