Bestek 2020/01 Gent ICC: Overheidsopdracht voor werken – heraanleg inkomzone

De opdracht, bestek 2020/01, betreft een “vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking” voor het uitvoeren van werken voor de heraanleg van de inkomzone van het ICC gebouw in het Citadelpark te Gent.

Erkenning aannemer: categorie D, klasse 2.

De uiterste indieningsdatum van de offertes is 11 januari om 10u00. Er kan enkel elektronisch ingediend worden. Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Alexia De Vos
alexia.devos@sogent.be
09 269 69 55