BESTEK 2020/06: Raamovereenkomst van werken

Sogent lanceert een overheidsopdracht voor het uitvoeren van onderhouds- en instandhoudingswerken aan sanitaire en verwarmingsinstallaties  in het kader van onderhoud, instandhouding of aanpassing i.f.v. tijdelijk gebruik van het patrimonium in eigendom of in beheer (op welke wijze dan ook) van sogent en/of haar dochterondernemingen.

De opdracht betreft een raamovereenkomst voor het uitvoeren van kleine werken aan sanitair of verwarming in het kader van onderhoud, instandhouding of inrichting i.f.v. tijdelijk gebruik van het patrimonium, in eigendom of in beheer (op welke wijze dan ook) van sogent en/of haar dochterondernemingen.
In het kader van deze opdracht zullen de noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd en opgevolgd worden of zullen de nodige aanpassingen van panden gebeuren om ze geschikt te maken voor tijdelijk gebruik
Patrimoniumverrijkende of grote infrastructuurwerken zijn hier niet bij inbegrepen.
De werken worden uitgevoerd in het kader van het onderhoud, herstellingen of aanpassing van en in onroerende goederen, zowel gebouwen als gronden.
Het gaat om een opdracht op afroep, wat inhoudt dat sogent of haar dochterondernemingen individuele bestellingen zullen plaatsen.
 

Uiterste indieningsdatum van de offertes is 3 september 2020 om 11u00. Er kan enkel elektronisch ingediend worden. Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Nathalie Torsy
nathalie.torsy@sogent.be
09 269 69 74