Bestek 2020/14: Project sociale woningbouw Nieuw Gent - aanstellen studiebureau voor opmaak en opvolging Design- and Build-procedure

Het Bestuursakkoord 2019-2024 voorziet een verhoging van het aantal sociale woningen binnen de Stad Gent. Om deze woningen sneller te kunnen realiseren werd er gezocht naar alternatieve bouw- en financieringsvormen waarvoor sogent werd ingeschakeld.

Sogent dient een 60-tal nieuwe sociale woningen binnen 2025 te realiseren en te verkopen aan een sociale huisvestingsmaatschappij.

De opdracht, bestek 2020/14, betreft een “vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking” voor het uitvoeren van diensten betreffen de technische begeleiding, advisering, kostenraming en kwaliteitscontrole bij het Design & Build -project “Project Sociale Woningbouw Nieuw Gent” voor de realisatie van een 60-tal huurappartementen verspreid over 2 gebouwen en bijhorende infrastructuurwerken na sloop van de bestaande constructies. Op één locatie wordt een ondergrondse parking voorzien en beide gebouwen moeten voldoen aan de normen en richtlijnen van Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

De Opdracht omvat vaste en voorwaardelijke gedeelten.

De uiterste indieningsdatum van de offertes is 9 oktober 2020 om 10u00. Er kan enkel elektronisch ingediend worden. Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Alexia De Vos
alexia.devos@sogent.be
09 269 69 55