Bestek 2020/16: Project sociale woningbouw Nieuw Gent – aanstellen bouwteam binnen Design- and Build-procedure: fase 1 selectieleidraad

Het Bestuursakkoord 2019-2024 voorziet een verhoging van het aantal sociale woningen binnen de Stad Gent. Om deze woningen sneller te kunnen realiseren werd er gezocht naar alternatieve bouw- en financieringsvormen waarvoor sogent werd ingeschakeld.

Sogent dient een 55-tal nieuwe sociale woningen binnen 2025 te realiseren en te verkopen aan een sociale huisvestingsmaatschappij.

De opdracht, bestek 2020/16, betreft de aanstelling van een bouwteam, i.c. een multidisciplinair team, met als doelstelling de sloop van bestaande constructies, de realisatie van een 55-tal huurappartementen met bijhorende private parking en omgevingsaanleg en de realisatie van een publieke omgevingsaanleg. De opdracht is verspreid over 2 gebouwen op 2 verschillende locaties binnen de wijk Nieuw Gent. Beide gebouwen moeten voldoen aan de normen en richtlijnen van Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Het bouwteam zal instaan voor het ontwerp, de nodige vergunningen zoals oa verkavelings- en omgevingsvergunningsaanvragen, het uitvoeringsdossier, de uitvoering van de bouwwerken, het privaat en (toekomstig) openbaar domein tot en met de definitieve oplevering.

De procedure betreft een Design- and Build waarvan deze publicatie de eerste fase omvat, nl. de aanvraag tot deelneming.

De uiterste indieningsdatum van de aanvraag tot deelneming is 25 februari 2021 om 10u00. Er kan enkel elektronisch ingediend worden. Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Alexia De Vos
alexia.devos@sogent.be
09 269 69 55