Bestek 2020/22 Reconversie Wasserijsite: sloop loodsen, renovatie wasserij en herenhuis en herinrichting binnengebied

Voor de reconversie van de Wasserijsite gaat sogent op zoek naar een aannemer. De Wasserijsite is gelegen tussen de Toekomststraat, Kunstenaarstraat en Beeldhouwerstraat in St-Amandsberg en maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject En Route (meer info vind je ook hier).

De opdracht, bestek 2020/22, betreft een openbare procedure voor het uitvoeren van volgende werken:

  • De sloop van loodsen en aanhorigheden in het binnengebied
  • De renovatie van het herenhuis tot kantoorruimtes, sanitair, technische lokalen,…
  • De renovatie van de wasserij tot polyvalente ruimte, atelierruimte, horeca, buurtfietsenstalling, sanitair, berging, technische lokalen,…
  • Het inrichting van het binnengebied tot groene buitenruimte met verhardingen

In de documenten, op deze pagina te downloaden na registratie, worden alle werken in detail beschreven en zijn de nodige plannen en details voorzien. Eveneens worden de procedure, de selectiecriteria en de gunningscriteria toegelicht. Er is een verplicht plaatsbezoek voorzien.

De benodigde erkenning van de aannemer betreft categorie D1. Op basis van de raming worden de werken geacht te horen tot klasse 6.

De uiterste indieningsdatum van de offerte is donderdag 25 februari 2021 om 11u. De offerte kan enkel elektronisch ingediend worden.

Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie rechts op deze webpagina.

Contactpersoon: 
Annelies Anaf
annelies.anaf@sogent.be
09 269 69 67