BESTEK 2021/01 - studieopdracht UCB-site Rectificatie (1)

Met betrekking tot het dossier 'BESTEK 2021/01 - studieopdracht UCB-site', wenst sogent volgende rectificatie te publiceren.

De NV MIO Zwijnaarde, een dochtervennootschap van sogent, schreef een opdracht uit voor het voeren van een haalbaarheidsonderzoek aan de hand van bodem, grond- en afvalexpertise gekoppeld aan ruimtelijke en mobiliteitsvraagstukken met de financiële weerslag van elke ingreep.

Deze hieruit voortvloeiende projectvisie stelt de opdrachtgever in staat om een doordachte (uitgifte)procedure op te zetten in functie van de toekomstige ontwikkeling van de UCB-site.

In de beleidsnota Economie 2020-2025 staat geformuleerd dat Stad Gent haar visie op de invulling van de UCB-site zal verfijnen binnen de afspraken gemaakt met De Vlaamse Waterweg in “Water in de Stad”, de gezamenlijke beleidsvisie van De Vlaamse Waterweg en Stad Gent.

Om deze visie vorm te geven is het noodzakelijk een voorafgaandelijk haalbaarheidsonderzoek uit te voeren die inspeelt op de verschillende mogelijk-/moeilijkheden van de site.

Uiterste indieningsdatum van de offertes is maandag 21 juni 2021 om 10u00. Er kan enkel elektronisch ingediend worden.

Gelieve bij 'BESTEK 2021/01 - studieopdracht UCB-site Rectificatie (2)' de documenten te downloaden

Contactpersoon: 
Eline Tavernier
eline.tavernier@sogent.be
09 269 69 56