Bestek 2021/03 - Malmarsite, Gent: uitbreiding Bijgaardepark en uitvoeren van de wegenis- en rioleringswerken ten behoeve van het cohousing project ter hoogte van de Nijverheidsstraat - Rectificatie

Voor de parkuitbreidingswerken op de Malmarsite gaat sogent op zoek naar een aannemer. Er dienen ook wegenis- en rioleringswerken ten behoeve van het naastliggend cohousing project te worden uitgevoerd (meer info over het project vind je ook hier ).

De opdracht, bestek 2021/03, betreft een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het uitvoeren van volgende werken:

  • enerzijds de uitbreiding van het Bijgaardepark binnen de muren van de Malmarfabriek tot een groene buitenruimte met verhardingen
  • anderzijds de heraanleg van het pad naar de Nijverheidsstraat en het uitvoeren van de wegenis- en rioleringswerken ten behoeve van het cohousing project met wijkgezondheidscentrum
  • de daartoe noodzakelijke sloop- en grondverzetwerken

In de documenten, op deze pagina te downloaden na registratie, worden alle werken in detail beschreven en zijn de nodige plannen en details voorzien. Eveneens worden de procedure, de selectiecriteria en de gunningscriteria toegelicht. 

Rectificatie:

Er worden bijkomende plaatsbezoeken voorzien op donderdag 18 februari om 14u en op donderdag 25 februari om 14u.  Een plaatsbezoek aan de fabriek wordt ten zeerste aangeraden. Gelieve tijdig uw aanwezigheid te bevestigen via sofie.vanpoucke@sogent.be

De benodigde erkenning van de aannemer wordt uitgebreid van categorie D1 naar categorie D1 of C1. Op basis van de raming worden de werken geacht te horen tot klasse 4.

De uiterste indieningsdatum van de offerte werd uitgesteld naar donderdag 4 maart 2021 om 14u. De offerte kan enkel elektronisch ingediend worden.

Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie rechts op deze webpagina.

Contactpersoon: 
Sofie Van Poucke
sofie.vanpoucke@sogent.be
09 269 69 60