BESTEK 2021/12 “Reconversie Heilig Hartkerk”

Sogent lanceert een overheidsopdracht voor het uitvoeren van werken met betrekking tot de reconversie van de Heilig Hartkerk te Sint-Amandsberg.

De uit te voeren werken betreffen de restauratie van de bestaande kerk en het openwerken van de gevels, de sloop van de zuidelijke aanbouw, de bouw van nieuwe CLT- en houtskeletvolumes in de kerk en de aanleg van een nieuwe toegangshelling.

In de vernieuwde Heilig Hartkerk zal er een solidair buurtrestaurant gehuisvest worden, een buurtkeuken, alsook verschillende ruimtes voor buurtgerelateerde activiteiten.

De opdracht, bestek 2021-12, betreft een openbare procedure. Deze opdracht is een totaalaanneming waarbij de inschrijver garant staat voor de volledige afwerking zoals beschreven in de bestekteksten. De opdracht wordt verder omschreven onder in de technische bepalingen in bijlage. Deze opdracht omvat één perceel.

Uiterste indieningsdatum van de offertes is 14 juni 2021 om 11u00. Er kan enkel elektronisch ingediend worden.

Het bestek en bijhorende bijlagen kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.