BESTEK 2021/13 Renovatie Pastorijwoning

Sogent lanceert een overheidsopdracht voor het uitvoeren van werken met betrekking tot de renovatie van de pastorijwoning aan het Heilig Hartplein te Sint-Amandsberg.

De uit te voeren werken betreffen de restauratie van de bestaande pastorijwoning, de ingrijpende renovatie van de achterbouw, werken m.b.t. de brandcompartimentering, het vernieuwen van de technische installaties, het vernieuwen van de daken, de aanleg van een nieuwe toegang (verharding) met daaronder putten voor regenwater en septiek,…

In de vernieuwde pastorij komt nieuw (publiek) sanitair, een buurtsalon met bar, alsook verschillende ruimtes voor kleinere buurtgerelateerde activiteiten.

De opdracht, bestek 2021-13, betreft een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (VOMB). Deze opdracht is een totaalaanneming waarbij de inschrijver garant staat voor de volledige afwerking zoals beschreven in de bestekteksten. De opdracht wordt verder omschreven onder in de technische bepalingen in bijlage. Deze opdracht omvat één perceel.

Uiterste indieningsdatum van de offertes is 9 juli 2021 om 11u00. Er kan enkel elektronisch ingediend worden.Het bestek en bijhorende bijlagen kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.