BESTEK 2021/15 “Sloop Smalleheerweg 128 te Oostakker” - rectificatie

Sogent lanceert een overheidsopdracht voor de sloop van de woning gelegen in de Smalleheerweg 128 te Oostakker.

In de documenten als bijlage toegevoegd, worden alle werken in detail beschreven en zijn de nodige plannen en details voorzien. Eveneens worden de procedure, de selectiecriteria en de gunningscriteria toegelicht.

Uiterste indieningsdatum van de offertes werd verplaatst van 13 september 2021 naar 20 september om 11u00. Er kan enkel elektronisch ingediend worden.

Het bestek en bijhorende bijlagen kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Lieve De Reghel
lieve.dereghel@sogent.be
09 269 69 02