BESTEK 2021/16: Operagebouw Gent – onderzoek afwerkingslagen

Om tot onderbouwde ontwerp- en restauratie-opties voor het operagebouw te komen, zijn een (bouw)historisch, kunsthistorisch en materiaal-technisch vooronderzoek vereist.

Het onderzoek focust zich in de eerste plaats op de historische en representatieve interieurs van de drie zalen op de eerste verdieping, nl. Foyer, Redoute en Lully. Dit onderzoek omvat onder meer een stratigrafisch onderzoek met zowel puncties als grotere vrijleggingen, onderzoek naar de drager, het in kaart brengen van het schadebeeld en het verwerken van de onderzoeksresultaten in een kunsthistorische analyse.  

De resultaten van dit onderzoek moeten de restauratiearchitect in staat stellen om te beoordelen of een restauratie naar het oorspronkelijke ontwerp door Philastre & Cambon haalbaar is. Het onderzoek moet inzicht bieden in de bewaringstoestand, samenstelling en de kenmerken van de oorspronkelijke afwerkingslagen en brengt tot slot de mogelijke restauratieopties in kaart. Het onderzoek bevat een restauratievisie van de afzonderlijke onderdelen alsook van het geheel.

Uiterste indieningsdatum van de offertes is dinsdag 10 augustus 2021 om 10u. Er kan enkel elektronisch via e-tendering ingediend worden.

Het bestek en bijhorende bijlagen kunt u hier downloaden na eenmalige registratie op deze website.

 

Contactpersoon: 
Pieter Jacobs
pieter.jacobs@sogent.be
09 269 69 64