BESTEK 2021/18 - Project Oude Dokken, Stapelplein Z1o* - Rectificatie (1) + (2)

De Stad Gent werkt aan een meer toegankelijke en evenwichtige woonmarkt, met meer én betere woningen. Hiervoor wordt in de eerste plaats geïnvesteerd in de huurmarkt, met de focus op mensen met een laag inkomen en grote gezinnen. Ook binnen het stadsvernieuwingsproject Oude Dokken is gezocht naar een locatie om een project te realiseren dat ruimte kan bieden voor betaalbaar wonen. In samenwerking met Huuringent vzw wordt aan de westkant van het water (Stapelplein) de bouw van een meergezinswoning beoogd die het aanbod aan kwalitatieve budgethuurappartementen binnen de stad zal versterken. Sinds kort is deze woonbuurt bezig aan een ware heropleving, met de vestiging van nieuwe winkels, kantoren, scholen en woningen waardoor het Stapelplein een echte metropool wordt tussen wonen en werken. Voor de realisatie van dit project is het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent op zoek naar een private partner, een multidisciplinair team met expertise op vlak van projectontwikkeling, architectuur en integrale duurzaamheid.

De private partner zal instaan voor het ontwerp, de financiering en de realisatie van de private ontwikkeling, onder de verplichting tot het afsluiten van een hoofdhuurovereenkomst met Huuringent vzw, en onder de publieke last van het uitvoeren van publieke omgevingswerken aan het (toekomstig) openbaar domein.

Deze opdracht is een opdracht voor werken in de zin van art. 2, 18° van de Wet Overheidsopdrachten.

Uiterste datum voor het indienen van een kandidaatstelling is 9 september 2021 om 12u00Er kan enkel elektronisch ingediend worden.

In rectificatie 1 en 2 worden enkele vragen beantwoord.

De Selectieleidraad kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Sogent heeft een aanvraag van Uniform Europees Aanbestedingsdocument ter beschikking gesteld. U kunt het hier (XML en PDF) downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Tom Tastenhoye
tom.tastenhoye@sogent.be
09/269 69 46