BESTEK 2021/20 – SVK Woonmodel + rectificatie (1)

Realisatie van 2 woonprojecten met 40-tal wooneenheden voor verhuur aan SVK Gent

Sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, wil Gent uitbouwen tot een stad waar het aangenaam wonen, ontmoeten en werken is voor iedereen. Hiervoor wordt in eerste instantie geïnvesteerd in de huurmarkt.

De grootste garantie op betaalbaar wonen blijft vandaag nog steeds sociale huisvesting. Het Gentse stadsbestuur heeft dan ook de ambitie om het woonaanbod van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Gent de komende jaren te verdubbelen. Het SVK huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze door aan sociaal kwetsbare huurders. Zij treden op als hoofdhuurder en komen alle daarbij horende verplichtingen na. De huurbegeleiding van SVK Gent en woonbegeleiders van de dienst Sociale Woonbegeleiding zorgen voor een persoonlijke opvolging en begeleiding van de huurders.

Sogent ondersteunt het SVK in die ambitie door twee SVK woonvoorzieningen te ontwikkelen op twee verschillende locaties in eigendom van de Stad Gent/OCMW Gent, gelegen in Gentbrugge en Wondelgem.

Voor de realisatie van dit project is het sogent op zoek naar een private partner, een multidisciplinair team met expertise op vlak van projectontwikkeling, architectuur en duurzaamheid. De private partner staat in voor het bouwen, financieren en het eigenaarsonderhoud van het gebouw.  Na oplevering verhuurt de opdrachtnemer de woonunits gedurende een periode van minstens 27 jaar aan SVK Gent die (onder)verhuurt aan kwetsbare huurders.

Deze opdracht is een opdracht voor werken in de zin van art. 2, 18° van de Wet Overheidsopdrachten.

Uiterste datum voor het indienen van een kandidaatstelling is uitgesteld van 17 november 2021 om 12u00 naar 2 december 2021 om 11u00. Er kan enkel elektronisch ingediend worden.

De Selectieleidraad en bijhorende bijlagen (inclusief rectificatie 2) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Sogent heeft een aanvraag van Uniform Europees Aanbestedingsdocument ter beschikking gesteld. U kan het op het platform e-Notification (XML en PDF) terugvinden of u kunt het hier (enkel PDF) downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Site Frederik Burvenichstraat

Site Liberteyt

Contactpersoon: 
Annelies Van Hauwe
Annelies.VanHauwe@sogent.be
09 269 69 48