Bestek 2022/01 Uitbreiding van Design Museum Gent met een nieuwe vleugel ‘DING’, de gedeeltelijke renovatie en restauratie van vleugel 1992, Hotel de Coninck en Huis Leten

De opdracht, bestek 2022/01, betreft een openbare procedure voor het uitvoeren van vnl. volgende werken:

  • de sloopwerken aan de zuidelijke vleugel van Hotel De Coninck en in delen van vleugel 1992
  • de realisatie van de nieuwe vleugel DING
  • de gedeeltelijke renovatie van Huis Leten
  • de realisatie van het museumcafé ruimte in Huis Leten
  • de gedeeltelijke restauratie aan beschermd monument Hotel De Coninck en Huis Leten
  • de gedeeltelijke renovatie en restauratie van vleugel 1992 (beschermde gevel)

De werken betreffen de categorie/ondercategorie in hoofdzaak D1. Op basis van de raming worden de werken geacht te horen tot klasse 8.

Op dinsdag 14 juni 2022, om 09:30 (geschatte duurtijd 3 uur) wordt in het Design Museum Gent, Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent, een toelichtingsvergadering georganiseerd. Het project zal worden uitgelegd, het circulaire verhaal zal worden geduid, er zal een rondleiding door de museumsite voorzien worden, ….

Potentiële inschrijvers zijn verplicht aanwezig op deze toelichting en schrijven zich voorafgaandelijk in, uiterlijk één (1) werkdag op voorhand uitsluitend per e-mail aan de contactpersoon (Brenda Schotte – brenda.schotte@sogent.be). Bij de offerte zal de inschrijver het bewijs toevoegen van deelname aan het toelichtingsmoment.

Op 31 mei werd een eerste rectificatie gepubliceerd betreffende een rechtzetting, verbetering en verduidelijking van het bestek.

Op 21 juni werd een tweede rectificatie gepubliceerd betreffende een update van de circulaire gevelsteen.

Op 30 augustus werd een derde rectificatie gepubliceerd betreffende een wijziging van document en de verschuiving van de indieningsdatum.

Op 12 september werd een vierde rectificatie gepubliceerd omtrent een aantal vragen.

Op 16 september werd een vijfde rectificatie gepubliceerd omtrent de gevelsteen.

Op 19 september werd een zesde rectificatie gepubliceerd omtrent een aanpassing in de meetstaat deel architectuur en een aanvullende informatie over de circulaire steen.

De uiterste indieningsdatum van de offertes is donderdag 29 september 2022 om 14:00. Offertes worden verplicht elektronisch ingediend via de e-tendering applicatie.

Het bestek, de bijhorende bijlagen, 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de rectificatie kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie aan de rechterzijde op deze webpagina.

Contactpersoon: 
Brenda Schotte
brenda.schotte@sogent.be
09 269 69 61