Bestek 2022/03 The Loop – Aanvullende infrastructuurwerken

Het bestek “2022/03 The Loop – Aanvullende infrastructuurwerken” betreft een overheidsopdracht voor werken voor de aanleg van aanvullende infrastructuurwerken ter hoogte van de Raymonde de Larochelaan op de site The Loop te Sint-Denijs-Westrem.

De uit te voeren werken betreffen onder andere de aanleg van een fietspad en voetpaden langs de Raymonde de Larochelaan en een brandweerdoorsteek tussen de Raymonde de Larochelaan en de Pégoudlaan.

De opdracht betreft een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (VOMB), het is een totaalaanneming waarbij de inschrijver garant staat voor de volledige afwerking zoals beschreven in de bestekteksten. De opdracht wordt verder omschreven in de administratieve en technische bepalingen in bijlage.

Uiterste indieningsdatum is 8 december 2022 om 10u00. Er kan enkel elektronisch ingediend worden.

Het bestek en bijhorende bijlagen kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Tom Tastenhoye
tom.tastenhoye@sogent.be
09/269 69 46