Bestek 2022/05 – ROVK – KLEINE SLOOP EN ONTMANTELINGSWERKEN

Sogent zoekt een aannemer voor de opdracht van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van de volgende werken:

Het uitvoeren van kleine sloopwerken van panden of delen van panden of het maken van openingen in muren, voor zover voor deze sloop- of uitbraakwerken geen vergunning vereist is en voor zover er geen asbestrisico bestaat. Ook het uitbreken van bestaande verhardingen en ondergrondse structuren vallen onder dezelfde voorwaarden onder deze opdracht. De werken betreffen eveneens het ontmantelen en verwijderen van alle binnen afwerking.

Alle afbraakmaterialen zullen tijdens of na de werken op een correcte manier gescheiden worden afgevoerd en verwerkt. Het pand of het terrein wordt na de sloop of af-/uitbraak gebruiksklaar gemaakt of genivelleerd.

In het kader van deze opdracht moeten de noodzakelijke sloop- en uitbraakwerken worden uitgevoerd, in functie van tijdelijk beheer van gebouwen en gronden.

Patrimoniumverrijkende of grote infrastructuurwerken zijn hier niet bij inbegrepen.

Het betreft (delen van) onroerende goederen, hoofdzakelijk woningen verhuurd aan particulieren, administratieve of industriële gebouwen en gronden, kleine constructies, tuinhuizen, bijgebouwen, delen van muren, enz … of het maken van openingen in bestaande constructies

Het gaat om een opdracht op afroep, wat inhoudt dat sogent of haar dochterondernemingen individuele bestellingen zullen plaatsen.

Het patrimonium, in eigendom of in beheer van sogent of haar dochterondernemingen wijzigt voortdurend door nieuwe aankopen en verkopen.

 

De uiterste indieningsdatum van de offerte is vrijdag 03 juni 2022 om 12u00. De offerte kan enkel elektronisch ingediend worden.

Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie rechts op deze webpagina.