Bestek 2022/06 – ROVK – KLEINE ELEKTRICITEITSWERKEN

Sogent zoekt een aannemer voor de opdracht van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van de volgende werken:

Het onderhoud en de instandhoudingswerken aan elektrische installaties  van de gebouwen en gronden op het grondgebied van de Stad Gent, in eigendom of in beheer (op welke wijze dan ook) van sogent en/of haar dochterondernemingen.   In het kader van deze opdracht moeten de noodzakelijke onderhouds- en  herstellingswerken worden uitgevoerd en opgevolgd.

Patrimoniumverrijkende of grote infrastructuurwerken zijn hier niet bij inbegrepen.

Het betreft het beheer van het onderhoud van onroerende goederen, hoofdzakelijk woningen verhuurd aan particulieren, administratieve gebouwen en gronden.

Het gaat om een opdracht op afroep, wat inhoudt dat sogent en/of haar dochterondernemingen individuele bestellingen zullen plaatsen.

Het patrimonium, in eigendom of in beheer van sogent of haar dochterondernemingen wijzigt voortdurend door nieuwe aankopen en verkopen.

 

De uiterste indieningsdatum van de offerte is maandag 30 mei 2022 om 12u00. De offerte kan enkel elektronisch ingediend worden.

Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie rechts op deze webpagina.